Försvarsmakten vill säkra sina positioner genom att få fler områden i Sverige klassade som riksintresse. Inom Linköpings kommun rör planerna FOI vid Linköpings universitet och FOI:s mätplats vid Lilla Gåra.

När det gäller FOI så nöjer sig inte Försvarsmakten med FOI:s lokaler, de vill att hela campusområdet ska bli riksintresse. I praktiken skulle det innebära att Försvarsmakten kan stoppa nya byggnader inom campusområdet.

Försvarsmakten har nu skickat planerna på remiss till dem som berörs. Linköpings kommun har ombetts att lämna synpunkter och det har de gjort. Ärendet togs upp under tisdagens sammanträde i kommunstyrelsen och både Elias Aguirre (S) och Paul Lindvall (M) var en aning beska.

Artikelbild

| "Även vi som älskar försvaret tycker att detta är ett dåligt förslag", säger Paul Lindvall (M).

– Det här ärendet är överraskande, ett krav på riksintresse som breder ut sig över hela campusområdet, som Elias Aguirre uttryckte det.

Paul Lindvall (M) fortsatte:

– Även vi som älskar försvaret tycker att detta är ett dåligt förslag.

Men det som verkligen kan göra skillnad är det svar som Akademiska hus skickar med till Försvarsmakten. Akademiska hus är ett statligt ägt fastighetsbolag som har till uppgift att äga och förvalta de fastigheter som hyser våra universitet.

Artikelbild

| "Det här ärendet är överraskande", tycker Elias Aguirre (S).

I Linköping äger de också lokalerna som FOI hyr och Akademiska hus skriver i sitt brev att om inte Försvarsmakten ändrar sig angående planerna på att göra marken till riksintresse så åker FOI ut ur lokalerna och det kan gå fort. Hyresavtalet löper ut den 31 december 2019.