Företagsnätverk kräver skarpare miljömål

11 juli 2019 21:24

Det behövs tuffare miljömål och fler styrmedel från politikerna, skriver företrädare för Hagainitiativet, ett företagsnätverk som vill minska näringslivets klimatpåverkan, på DN Debatt.

Sverige behöver bland annat driva på att EU sätter mål om nettonollutsläpp senast till 2050, inklusive skarpare mål till 2030 och 2040. Det behövs också utvecklings- och investeringsstöd för stora tekniksprång som leder fram till så kallade negativa utsläpp, anser de tio företagsledare som undertecknat artikeln.

Dessutom behöver den offentliga upphandlingen bli mer strategisk för att skapa en marknad för företag som levererar klimatneutrala produkter och tjänster. Slutligen behövs en tydlighet och långsiktighet för transportsektorn, bland annat genom beslut om reduktionsplikt som ställer krav på bränsleleverantörerna att öka andelen biodrivmedel i bensin och diesel.

Rättad: I en tidigare version hade några bokstäver i ordet nettonollutsläpp fallit bort.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT