En och en satte sig fullmäktiges politiker i måndags kväll i Leoparden (före detta Folkets Hus). Tanken var att ta beslut om årsredovisningen för kommun 2018 med revisionsberättelse och på det godkänna och fastställa förra årets totala resultat. Efter detta skulle fullmäktige få ta ställning till om det skulle ges ansvarsfrihet för samtliga nämnder och överförmyndaren. Så blev det inte. I samband med att politikerna satte sig delade kommunsekreterare Johan Sandell ut PWC:s granskning av årsredovisning för 2018, det vill säga revisionsrapporten.

Revisionsrapporten hade glömts bort att överlämnas av PWC, först efter att en tjänsteman på kommunen ringt till PWC, strax före klockan 16.30, skickades rapporten till kommunkontoret via mail.

Erik Andersson (V) begärde ordet:

– Det finns ju inga möjligheter att vi kan ta några beslut om revisionen när vi får rapporten på våra bord några minuter innan vi ska besluta. Jag vill läsa igenom den innan beslut.

Kommunfullmäktiges ordförande Anders Ljung (C) menade att det var olyckligt att rapporten kommit in så sent och frågade fullmäktige:

– Ska vi bordlägga?

Det blev ett enhälligt ja och med det bordlades även samtliga punkter när det gäller ansvarsfrihet till nämnder och överförmyndaren.

Susanne Lindberg är certifierad kommunal revisor på PWC:

– Jag har inga kommentarer till varför revisionsrapporten inte kom tidigare, utan hänvisar till ordförande i kommunens revision.

– Rapporten låg färdig redan förra veckan och varför den inte kommit tidigare till fullmäktiges politiker måste bero på ett missförstånd. Nu kunde man ha gett ansvarsfrihet ändå, kan jag tycka, då PWC:s rapport enbart är ett underlag för vår granskning av årsredovisningen 2018, men visst är det beklagligt, säger Jörgen Nord, revisionens ordförande.

Beslut om ansvarsfrihet kommer att tas på nästa fullmäktige 13 maj.