Allt färre lånar böcker på biblioteket

Gamleby bibliotek fortsätter att minska antalet utlån, i högre takt än tidigare. Tappet 2018 blev dubbelt så stort som året innan.

12 januari 2019 19:20

Efter flera år av stora ökningar, skedde ett trendbrott på hösten 2015 när högstadiet flyttade till nya lokaler i andra änden av samhället. Sedan dess har antalet utlån bara minskat på biblioteket i Gamleby.

Elever på högstadiet lånar i allmänhet mycket böcker. Samtidigt har de nu möjlighet att läsa böcker på nätet, via ett särskilt abonnemang, vilket kan förklara en del av tappet.

Under 2017 minskade antalet utlån med drygt 3 000. Från den nya nivån, 25 500 utlån, skedde sedan en ännu större minskning året därpå, då antalet utlån var mer än 6 000 färre än året innan.

Bibliotekare Dag Jonasson, som inte jobbar i Gamleby den här dagen, uppger på telefon att antalet aktiva låntagare under samma period har minskat från 1 147 till 1 028.

Såväl han som flera kollegor tror att en flytt in till Gamleby köpcentrum är vad som behövs för att behålla låntagarna och få tillbaka dem man förlorat. Han har pratat med flera låntagare som håller med.

I dag ligger biblioteket på andra våningen i Åby herrgård, dit flytten gick 2008.

– Det är en mysig lokal, men den är inte gjord för bibliotek, säger Dag Jonasson.

Britt Stensson i Gamleby är en av stamgästerna på biblioteket. Hon tycker att det är viktigt att det finns ett bibliotek på orten. Själv läser hon helst romaner om flydda tider, gärna med humor och kärlek i. Inte deckare.

Det gör däremot Kurt Svensson i Gamleby.

– Jag läser mest deckare och kriminalromaner, men även lite annat.

Lucas Bäck, 8 år, från Oxebo, får representera den yngre gruppen av låntagare.

– Jag brukar mest läsa sportböcker, om fotboll och innebandy, säger han.

Vill skriva

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ingrid Johansson-Hjortvid