LÄS MER: Makassar Highway nu förtöjd i Oskarshamn

Sammanlagt var det 27 personer, bland annat från Räddningstjänsten, Kustbevakningen, MSB och Försvarsmakten som hade avstämning. Man utvärderade hur arbetet gick under och efter sommarens stora oljeutsläpp från det grundstötta fartyget Makassar Highway. Utsläppet drabbade både Västerviks och Valdemarsviks kommuner.

Västerviks kommuns säkerhetschef Joakim Jansson berättar att han är nöjd med insatsen och att mycket fungerade bra.

Artikelbild

Erfarenheterna man har med sig från sommarens katastrofarbete kommer att tas med i kommunens oljeskyddsplan.

Under utvärderingsdagen gick man igenom händelseförloppet och utförde grupparbeten.

– Vi kan konstatera att mycket fungerade bra. Platsen i sig, med ledningscentraler och alla containrar, fungerade mycket bra och vi lyckades få in mycket resurser på kort tid. Då är alltid kommunikationen ett problem men vi lyckades ganska bra.

Ett par förbättringsområden finns också, menar Joakim Jansson.

– Dels måste alla få tillgång till samma kommunikation med exempelvis Rakelterminaler. Det blev också ett massivt pådrag i media, man ringde från Kalix i norr till Ystad i söder. Alla ville prata med den ansvarige.

–  Vi hade kriskommunikatörer inne men vi måste ha en plan och vara hårdare. Delegera och hålla oss till presskonferenserna och skriftlig information. Det måste vi ta med oss.

Till våren ska man undersöka hur mycket oljespill som eventuellt finns kvar i området.

LÄS MER: Åklagare om grundstötningen: "Vansinnigt"