Förslaget: Riv silon i hamnen

Den gamla spannmålssilon i Gamleby är en byggnad som engagerar många, vilket märks på de yttranden som inkommit.
Den gamla spannmålssilon i Gamleby är en byggnad som engagerar många, vilket märks på de yttranden som inkommit.

Silon och en delvis ny norra infart är frågor som folk tycker till om, när det gäller förslaget till fördjupad översiktsplan för Gamleby.

Gamleby 14 september 2018 14:00

Den fördjupade översiktsplanen var tidigare ute på samråd. Sedan dess har förslaget delvis ändrats och därefter ställts ut.

Under utställningstiden, som pågår till och med den 14 september, har ytterligare synpunkter inkommit.

De yttranden som myndigheter har lämnat in, återkommer vi till. Fortfarande återstår nämligen ett viktigt dokument i sammanhanget: länsstyrelsens yttrande.

De privatpersoner som har valt att kommentera förslaget, tar bland annat upp hur det ser ut i hamnområdet, som någon beskriver som en "skamfläck". Det finns önskemål om att silon rivs.

Någon tycker att man borde satsa på service, en välkomnande gästhamn och en trevlig park med strandpromenad i det här området, och det ligger faktiskt i linje med förslaget till fördjupad översiktsplan, där det rekommenderas att marken används som rekreationsområde.

Ett yttrande föreslår att Solnasidan knyts samman med Gamleby i form av en ny bro med cykelbana.

Den föreslagna nya norra infarten, som ska gå från före detta Akzo Nobel och in bakom Åbyhöjden, får både ris och ros. En privatperson applåderar förslaget, som styr bort mycket av den trafik som i dag går över gamla torget. Men LRF Sydost vill att kommunen tänker om, då infarten stjäl viktig jordbruksmark. Dessutom har hela fältet mellan Gamleby och Eldslösa avsatts som utvecklingsområde för verksamheter, vilket får tummen ner av samma skäl.

Efter genomgång av de synpunkter som inkommit, görs eventuella ändringar i planförslaget, som sedan behandlas politiskt i kommunstyrelsen, innan det antas i fullmäktige. Planarkitekt Erik Andersson räknar med att det sker senare i höst.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa