Testa på att vara arkeolog en vecka

Testa på att vara arkeolog under en vecka i maj. Då erbjuds en veckolång arkeologikurs för allmänheten.

Arkeologen Veronica Palm och marinarkeologen Johan Rönnby leder en veckolång kurs i arkeologi i Gamleby i maj.

Arkeologen Veronica Palm och marinarkeologen Johan Rönnby leder en veckolång kurs i arkeologi i Gamleby i maj.

Foto: Karin Hertz

Gamleby2019-01-17 08:00

Det är Västerviks museum och Södertörns högskola som i samarbete med Gamleby folkhögskola erbjuder en kurs i arkeologi i Gamleby.

– Fokus kommer att ligga på järnåldern och göras i mitt forskningsområde runt Dynestadviken, säger Veronica Palm som doktorerar vid Södertörns högskola samt arbetar på Västerviks museum.

Det finns planer på att söka tillstånd hos länsstyrelsen för att kunna genomföra en mindre utgrävning under kursen. De eventuella resultaten kommer att användas i pågående forskning.

– Eleverna kommer att få vara med och ta reda på mer om "forn-Västervik". Huvudfrågan är vad som fanns i Gamleby innan 1200-talet, säger Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola.

I den inre delen av Gamlebyviken finns spår av landvägar, gårdar och gravar.

– Vi har tidigare hittat en träanläggning från vikingatiden nedanför folkhögskolan. Vi tror att det är en skyddsanordning eller hamnanläggning, Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola.

– Fynden visar att inre delen av Gamlebyviken hade stor betydelse på den tiden, tillägger Veronica Palm.

I kursen ingår såväl fältarbete som teori. Fältarbetet handlar inte bara om utgrävningar utan också inventering ovan mark samt möjlighet för eleverna att prova på att använda metalldetektor. Eleverna kommer även att få lära sig mer om varför och hur man gräver.

Kursens leds av Västerviks museums Veronica Palm samt Södertörns Johan Rönnby, marinarkeolog, och Hans Bolin, arkeolog.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!