Vi läsare har vid ett flertal tillfällen kunnat läsa om ditt, som det verkar, mycket begränsade sociala liv och missnöje med att inte ha fått ett efterfrågat hjälpmedel. Vad jag kan förstå erbjuder kommunerna flera olika möjligheter att hjälpa personer som inte själva kan ta sig till sociala aktiviteter. Det finns också olika frivilligorganisationer som även kan vara behjälplig i dessa sammanhang.
Om du nu inte får det hjälpmedel som du efterfrågar, varför inte köpa ett själv? Om man inte har ekonomiska möjligheter finns det fondmedel att söka. På biblioteket ska det finnas böcker med olika fonder som det finns medel att ansöka ifrån.
Häromdagen var en artikel i tidningen om en ung kvinna som trots amputerade ben och fingrar var positiv och hittade lösningar istället för problem. Mycket beundransvärt med tanke på hennes förändrade livssituation. 
Man kan välja att vara ett "offer" och klaga eller själv göra något åt sin situation för att få ett så bra och innehållsrikt liv som möjligt.