Därför flög militären över Gullringen

Under tisdagen kunde kommuninvånarna kring Gullringen se en av Försvarsmaktens helikoptrar flyga på låg höjd.

En av försvarsmaktens helikoptrar kunde under tisdagen ses norr om Gullringen.

En av försvarsmaktens helikoptrar kunde under tisdagen ses norr om Gullringen.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Gullringen2024-06-25 17:06

– Det är en rutinflygning, men vi genomför lite rekognosering och ser över området för att i framtiden kunna planera flygningar på ett bättre sätt. För att till exempel undvika känsliga områden, som större gårdar och bebyggelser. Vad jag har fått till mig flög vi norr om Gullringen, berättar Dennis Öhrberg på Helikopterflottiljen

Kommer det ske fler flygningar i kommunen?

– Det är egentligen inga planer på något återkommande under sommaren. Utan det här är mer för att skapa förutsättningar för att i framtiden kunna planera flygningar. Om det kommer ske fler flygningar efter sommaren är inget som är planerat i dagsläget, vad jag vet. Utan snarare så att man nu ser över områden för att till hösten kunna hitta nya områden att öva i, säger Dennis Öhrberg.

Kan det bli nya militära övningsområden i Vimmerby eller Hultsfreds kommun?

"Det planeras så vitt jag vet inte för några nya övningsområden eller större övningar i de aktuella kommunerna de kommande åren. Åtminstone inte som Helikopterflottiljen planerar att delta i", svarar Per Åhlin, kommunikationschef på Helikopterflottiljen, via mejl, och fortsätter:

"Däremot flygs det helikopter från Malmen i Linköping i både Helikopterflottiljens och Flygskolans regi i princip varje vecka året om. Och då kan man säga att både Vimmerby och Hultsfred räknas som närområdet, och därmed områden som vi behöver ha kännedom om".

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!