Inga beslut om tågstopp i sikte

Det är många år sedan tågen stannade i Gullringen. Men frågan om att återinföra stopp är fortfarande levande.

För Conny Gunnarsson i Gullringens bygdeförening är frågan om tågstopp i Gullringen aktuell men just nu är närmaste stopp i Vimmerby.

För Conny Gunnarsson i Gullringens bygdeförening är frågan om tågstopp i Gullringen aktuell men just nu är närmaste stopp i Vimmerby.

Foto: Ivonne Svahn

Gullringen2020-02-17 18:00

På 1990-talet slutade tågen att stanna i Gullringen. Sedan dess har diskussionerna att återinföra stoppen varit många, inte minst efter Bo Kloks stora investeringar.

– Ett stopp skulle underlätta för pendlingen och vissa skulle kunna ställa bilen. Det skulle också skapa ett större upptagningsområde för rekrytering, säger Bo Kloks pressansvarige Sacha Pardom.

Produktionschef Magdalena Andersson, har jobbat på fabriken sedan 2007. Hon säger att hon skulle tagit tåget om hon kunnat när hon tidigare bodde i Kisa.

– Då hade man inte haft behovet av två bilar. Nu bor jag i Vimmerby och har en annan tjänst där mina arbetstider varierar,  förklarar hon.

– Jag tror att tågstopp skulle underlätta för flera och att vissa tjänster skulle bli mer intressanta, säger hon. 

Roger Pettersson, klubbordförande GS-facket har samma åsikt.

– Då finns en annan möjlighet. Men vi har fått en buss som stannar på morgon och efter arbetstid. 

–  Skulle vi få tågen att stanna så är det ett jättestort plus både för företag och boende. Idag köper du biljett på app och ett stopp skulle ta två minuter. Med dagens teknik skulle det inte vara så svårt, säger Conny Gunnarsso, ordförande Gullringen bygdeförening.

Linus Åsberg, kommunikatör Kalmar Länstrafik, förklarar att KLT inte har några planer på pendeltågtrafik med stopp på orten.

– Vi har inte märkt av någon efterfrågan, i form av önskemål, om tågstopp i Gullringen eller Södra Vi den senaste tiden, säger han och berättar att busslinjer däremot återinfördes 2018 efter en dialog med företaget.

– De är anpassade resor till och från industrin till Vimmerby. Resor mot Kisa går via byte till Kustpilen i Vimmerby, 

Trafikingenjör Karl-Johan Bodell säger att man har en utvecklingsplan för trafiken, som kommuniceras med kommunerna, men att några tågstopp i Gullringen inte finns med.

Jacob Käll, (C) kommunalråd i Vimmerby förklarar att frågan inte är bortglömd.

– Men det har inte hänt så mycket sen frågan lyftes. Vi försöker påverka via regionen, säger han 

Peter Wretlund, (S), ordförande regionens kollektivtrafiknämnd, förklarar att många frågor är aktuella och att det handlar om prioriteringar.

– Men man måste ändå ha en bild vad man vill åstadkomma. En bra kollektivtrafik är viktigt för arbetsmarknaden. Vi vill ha ett mötespår i först och främst i Rockneby och någonstans i norr, vart är beroende på trafikflöde.

Magdalena Andersson jobbar på Bo Klok sedan många år. Hon säger att hon åkt med tåget om det funnits möjlighet. Hon tror ett tågstopp skulle gynna rekryteringar i företaget.
Magdalena Andersson jobbar på Bo Klok sedan många år. Hon säger att hon åkt med tåget om det funnits möjlighet. Hon tror ett tågstopp skulle gynna rekryteringar i företaget.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!