Ingen byggstart för glashotellet

I sommar var ambitionen att glashotellet i Gullringen skulle börja byggas. Men nu har ärendet fastnat i domstol.

Den gamla kraftstationen ska renoveras under projektet med glashotellet.

Den gamla kraftstationen ska renoveras under projektet med glashotellet.

Foto: Jimmy Karlsson

Gullringen2020-05-22 20:00

Planerna vid Brännebro kraftstation innebär bland annat ett anläggande av ett undervattenshotell helt i glas i vattenfallet, ett café, en konferensanläggning, övernattningstugor och en järnväg. Något Brännebro kraft ansökt prövningstillstånd för. Man vill också ha tillstånd att leta bort vatten vid Vervelån till kraftverket.

– Vi skickade in ansökan i augusti förra året och vår förhoppning var att vi skulle börja bygga i sommar och ställa dit glashotellet nästa år, säger ägaren och projektledaren Andrew Johnston.

Men nu fördröjs satsningen då Mark- och miljödomstolen valt att inte ta upp ansökan. Domstolen avvisar den då man anser att den har sådana brister att den inte kan ligga till grund för tillståndsprövning. Domstolen förklarar i sitt beslut att det finnas oklarheter kring avgränsning, vattennivåer och vad tillstånd söks för. Man påpekar att olika nivåer angetts och att angivna mått avviker från häradsdomen från 1914. Man påpekar också att miljövillkoren som blir följden är för otydliga för att ligga till grund för en framtida tillsyn.

Vi har sökt Mark- och miljödomstolen för kommentar utan framgång.

Kunde ni varit tydligare i er ansökan?

– Vi anser att vi varit det, säger Andrew Johnston och berättar att man nu överklagat beslutet till Mark- och miljöverdomstolen.

– Vi har inte fått någon dom på att vi inte får bygga och just nu kan vi inte göra något alls, säger han.

Han hoppas att överdomstolen finner underlaget tillräckligt för att avgöra ärendet, i andra hand yrkas att ärendet återförvisas till Mark- och miljödomstolen.

Vad händer annars?

– Då får vi skicka in en ny ansökan, säger han.

Projektets informatör/arkitekt Lars Ahlberg är inte orolig. Han säger istället att det kanske är tur det blir försenat i dagens läge.

– I Sverige låter vi saker ha sin gilla gång. Domstolens analys är en del av det. Vi är entreprenörer som vill framåt men vi är inte jurister. Finns det brister ska vi fylla dem. Om man får en galen idé, så kan det gå för fort och ibland kan det bli bra att bli stoppad lite, säger han.

Carina Östh, näringslivsstrateg Vimmerby kommun har suttit med i projektgruppen och ser satsningen som ett bra komplement för besöksnäringen.

– Det här kan få folk att stanna längre och det är en bra etablering för Gullringen. Det här väldigt innovativt och vi är glada att det finns sådana entreprenörer, säger hon.

Vattenfallet i fågelperspektiv. Här planeras för ett hotell helt i glas mitt i vattenfallet.
Vattenfallet i fågelperspektiv. Här planeras för ett hotell helt i glas mitt i vattenfallet.
Karta: Gullringen
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!