Nystartad föräldraförening tar upp kampen för förskolan

"Mosippan är fridlyst", skriver föräldrarna som nu tar initiativ till att starta en egen föräldraförening i Gullringen. Tillsammans vill man ta upp fighten för den nedläggningshotade förskolan.

Emil Esping, Anja Persson, Lina Tomtélius, Patrycja Sliwa och Anna Ansgarius är några av föräldrarna som tagit initiativ till att starta Mosippans föräldraförening.

Emil Esping, Anja Persson, Lina Tomtélius, Patrycja Sliwa och Anna Ansgarius är några av föräldrarna som tagit initiativ till att starta Mosippans föräldraförening.

Foto: Privat

Gullringen2024-01-30 16:51

Anna Ansgarius, 40 år, är en av alla föräldrar som har barn på förskolan Mosippan i Gullringen, som hotas av nedläggning i och med att frågan om småskolornas vara eller icke vara blivit aktuell igen till följd av kommunens ekonomiska situation.

– Om förskolan läggs ner påverkar det alla som har barn i Gullringen på ett eller annat sätt, säger hon till Vimmerby Tidning.

Barnen får längre dagar och föräldrarna kanske tvingas skjutsa barnen åt fel håll sett utifrån var de arbetar, det är några av problemen som Anna Ansgarius lyfter. 

– Hela familjepusslet påverkas och det har vi diskuterat mycket kring, säger hon.

undefined
"Om förskolan läggs ner påverkar det alla som har barn i Gullringen på ett eller annat sätt", säger föräldern Anna Ansgarius.

På måndagen hölls ett möte där alla vårdnadshavare med barn på Mosippan var inbjudna. Ett antal av de deltagande beslutade sig för att bilda en föräldraförening.

– En inbjudan har gått ut till alla vårdnadshavare eftersom alla inte kunde vara med på mötet. Vi var sex föräldrar och alla visade ett intresse och vilja att engagera sig för att bevara förskolan, säger Anna Ansgarius.

Föräldraföreningen hoppas att fler vårdnadshavare ansluter sig och tar upp kampen för förskolan.

– Vi har lite olika tankar om vilka punkter vi vill plocka fram när vi möter politikerna. Vi har läst utredningen som man har gjort och vi tycker att vissa saker där är väldigt oklara, exempelvis hur en nedläggning skulle påverka barnen. Vårt huvudmål är att få en fungerande vardag för familjerna men framförallt att säkra barnens trygghet, säger Anna Ansgarius.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!