Skolans betydelse för samhället kärnfråga i Gullringen

"Ett dråpslag för samhället om skolan läggs ner." Det var föräldragruppens kärnpunkt på skolmötet i Brännebro skola i torsdags kväll. Ett möte där starka känslor för skolan kom fram direkt i kritiska synpunkter och frågor om brist på alternativ om skolan läggs ner, om små missar som minskar förtroendet och om att kommunen leker med medborgarnas känslor.

Det vilade ett dystert allvar hos de 20-talet Gullringsbor som deltog i torsdagskvällens möte om skolans och förskolans framtida öde i samhället. "Det är skolan, förskolan och affären som är samhällets grundstenar", anser de.

Det vilade ett dystert allvar hos de 20-talet Gullringsbor som deltog i torsdagskvällens möte om skolans och förskolans framtida öde i samhället. "Det är skolan, förskolan och affären som är samhällets grundstenar", anser de.

Foto: Jimmy Karlsson

Gullringen2023-10-20 06:00

– Vi tar det här på största allvar. Det är därför vi vill få in alla konsekvenser som ni kan se om det skulle bli en förändring för skolan eller förskolan, svarade förvaltningschefen Ola Karlsson.

Han är inte alls förvånad över att starka känslor och synpunkter kommer fram direkt.

– Jag har den största respekt och förståelse för det. Det finns ett stort engagemang för skolan och förskolan. Så har det varit på de två tidigare träffarna också, och jag utgår från att det blir så i Rumskulla på tisdag, säger han.

Ett 20-tal föräldrar delades in i grupper och ringade in en rad olika perspektiv på följder för både barnen och dom själva om de tvingas byta till en förskola eller skola i en annan ort i kommunen.

– Kommunen tar för givet att barnen här ska till Södra Vi skola, men många kanske väljer Horn eller Kisa skola. Då kostar det mycket för kommunen, säger Andreas Olsson.

– Jobbar man åt det hållet vill man inte först åka en mil åt andra hållet för att lämna barn på förskolan, säger Anna-Karin Larsson.

undefined
Den här gruppen hade många synpunkter. Bland annat att tidsperspektivet på antalet barn i skolan är för kort. Andreas Olsson, längst till vänster, tror att Gullringen står inför ett generationsskifte när många äldre säljer villorna och yngre familjer flyttar in. "De borde se tio år framåt", tycker han. Övriga från vänster Emil Esping, Karl-Anders Andersson, Mats Blomqvist, Camilla Bexell, Anja Persson och Anna-Karin Larsson instämmer.

De ser skolan och förskolan som grundstenar i samhället och anser att Gullringen har mycket att erbjuda barnfamiljer.

– Kvarndammen på sommaren och simhallen på vintern, säger Emil Esping.

Andreas Olsson ser att simhallen spelar en extra viktig till.

– Utan den klarar inte kommunen kravet på simundervisning, man kan fundera över hur simhallsföreningen reagerar om kommunen lägger ner skolan, säger han.

De önskar även klara besked om vilka alternativ som står till buds i ett läge där skolan och/eller förskolan läggs ner.

– Vi sitter här och gissar vad som skulle hända om det blir nedläggning, säger Karl-Anders Andersson.

– Blir det skolskjuts? Blir det linjebuss? Till vilken skola? Sånt behöver man veta för att lämna synpunkter, säger Anna-Karin Larsson.

De tror att skolan lever mer farligt än förskolan.

– Där är det fullt med 24 barn och det står fem-sex barn i kö, så det vore konstigt om de lägger ner den, säger Anja Persson.

Gruppen framhåller också att en mindre förskola med bara en avdelning och inte så många i personalen är tryggare för barnen.

Samtidigt ser de farhågor hur det blir för förskolan om skolan läggs ner.

– Vi använder skolans lokaler i flera sammanhang, säger Camilla Bexell.

undefined
Verksamhetschefen för grundskolan, Caroline Åhlund, till höger, svarar på frågor från en av diskussionsgrupperna.

Förskolechefen Eva Johansson redogjorde för hus situationen är på kommunens förskolor.

– Vi har i dag mellan 50 och 60 lediga platser, men det är på samtliga förskolor med totalt 40 avdelningar, förklarar hon.

I grundskolorna är det betydligt fler "tomma platser".

– Vi har plats för 2 500 elever, och i dag är vi runt 1 730. De tomma platserna finns på alla skolor, utom AL-skolan och Vimarskolan. Där är vi trångbodda, säger Ola Karlsson.

Det plus att barn- och utbildningsnämnden brottas med sparkrav på 16,5 miljoner kronor är grunden till den utredning om de mindre förskolorna och skolorna som nu pågår.

I utredningen ingår sex olika delar där träffarna med föräldrarna är en del. I december ska utredningen läggs fram för politikerna.

Ola Karlsson tror dock att ett beslut dröjer en bit in på nästa år.

– Det är jag i stort sett säker på, säger han.

Det ger utrymme för en stark önskan från Gullringsföräldrarna.

– Vi vill ha en dialog med politikerna – innan beslutet. 

Förvaltningschefen Ola Karlsson diskuterar med Camilla Bexell som var med i en av grupperna. För den gruppen förklarade han också att "närhetsprincipen" innebär att kommunen inte kan tvinga elever till en annan skola än den som ligger närmast. "Däremot finns det ett fritt skolval man kan utnyttja om man så vill", sa han.
Förvaltningschefen Ola Karlsson diskuterar med Camilla Bexell som var med i en av grupperna. För den gruppen förklarade han också att "närhetsprincipen" innebär att kommunen inte kan tvinga elever till en annan skola än den som ligger närmast. "Däremot finns det ett fritt skolval man kan utnyttja om man så vill", sa han.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!