Himalayas glaciärer smälter fortare än anat

Glaciärerna i bergskedjan Himalaya är hårdare drabbade av klimatförändringarna än vad man hittills har trott. De stigande temperaturerna ökar glaciärsmältningen, vilket i sin tur ökar ismassornas rörelser, enligt ny forskning.

24 oktober 2018 08:04

Himalayas glaciärer ligger på 4 000–6 000 meters höjd och deras sammantagna yta utgör omkring hälften av alla glaciärer utanför polerna. Nu tyder mycket på att ismassorna, vars smältvatten förser mer än en miljard människor med färskt vatten, påverkas hårdare av klimatförändringar än vad som hittills varit känt, skriver Luleå tekniska universitet (LTU) i ett pressmeddelande.

"Temperatur- och snöförhållandena i dessa berg har förändrats signifikant under de senaste decennierna på grund av klimatförändringarna. Vår studie gör att det i hög grad, tack vare satellitdata, går att påvisa att glaciärrörelser i området är kopplade till klimatförändringar", säger Anshuman Bhardwaj, forskare i atmosfärkunskap vid LTU, i pressmeddelandet.

Forskarna vid LTU har tittat närmare på drygt hundra av Himalayas glaciärer och hur de rör sig över tid. Skulle ismassorna smälta helt kan konsekvenserna bli katastrofala.

"Om glaciärerna försvinner kan vi räkna med brist på färskvatten", säger Bhardwaj.

Fakta: Bildas då snö anhopas

En glaciär, eller med ett äldre svenskt ord jökel, är en ismassa som rör sig genom inverkan av sin egen tyngd. Glaciärer bildas då snö anhopas och omvandlas till is. När tjockleken överstiger omkring 30 meter uppstår spänningar som är så stora att en glidrörelse utlöses.

Omkring 10 procent av jordens landareal täcks av glaciärer. De flesta är belägna i Antarktis och på Grönland, men även Himalaya har stora glaciärer.

I Sverige finns runt 300 glaciärer, de flesta små. Störst är Stuorrajekna (12,5 kvadratkilometer) i Lappland.

Källa: NE

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT