Granbarkborren fortsätter skapa bekymmer

När Vida Bruza i Hjältevad bjuder in till en dag på sågverket står en liten insekt, som skapar stor oreda, i fokus.

Granbarkborren fortsätter skapa stora bekymmer för skogsägarna.

Granbarkborren fortsätter skapa stora bekymmer för skogsägarna.

Foto: Ivonne Svahn

Hjältevad2019-09-18 21:00

Vidakoncernen med sina totalt nio sågverk bjuder den här veckan in skogsintresserade till olika aktiviteter. I Vida-veckan ingår en sågverksdag på sågen i Hjältevad på fredag. 

Under dagen kommer ett stort fokus ligga på de pågående granbarkborreangreppen.

Vilket angripet virke kan ni ta emot?

– Det måste vara färskangripet och inte lagringsröta. Virket går inte lagra och vattna då kvalitén förstörs. Det måste sågas i det normala flödet, säger virkesinköpare Kristian Hultgren.

För honom har angripna bestånd varit en vardag varje dag i ett års tid.

– Jag upplever överlag att det är lika mycket skador i år som förra året, men på ett annat vis. Det är inte på samma ställen utan mer i gammal skog, där det blir större volymer. 

Han säger att han träffar skogsägare som är förtvivlande.

–  Man förstår de som sparat sin skog, som det nu inte är så mycket värde kvar i, då den blivit uppäten. Med de prissänkningar som varit är det nere på en halvering eller mer, säger han. 

Rådet är att gå ut och leta efter angrepp, vilket inte alltid sker.

– En del har inte kunskapen och många bor långt bort. Och vi har inte möjlighet att gå runt heller, så det är ett dilemma. 

Hinner ni med att ta hand om det?

– Vi kan inte ta fram mer än industrin kan ta emot. Om det blir en sval höst stannar fler barkborrar kvar i den stående angripna skogen. Då har vi till 15 mars att få ut virket. Blir det en varm höst går de ut om ett par veckor. Det är inget bra, säger Kristian Hultgren.

Karta: Hjältevad
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!