Vill ha äldreboende i Hjältevad

Skapa ett attraktivt seniorboende/äldreboende i Hjältevad! Det skulle sätta fart på bostadsmarknaden på orten och bidra till att fler äldre kan flytta från sina villor. Det menar en kommuninvånare som lämnat in ett medborgarförslag.

Ett medborgare föreslår att en fastighet blir äldreboende i Hjältevad.

Ett medborgare föreslår att en fastighet blir äldreboende i Hjältevad.

Foto: Torbjörn Lindqvist

Hjältevad2018-07-06 21:30

I medborgarförslaget som kommunen mottagit den här veckan föreslår invånaren att kommunen ska skapa aktuella boenden för äldre på Strandvägen i en fastighet. Denna beskrivs i underlaget som "eftersatt men med ett attraktivt läge".

När det gäller det senare beskrivs att den ligger nära sjön med utsikt över densamma. Det är nära till matvarubutik, apoteksombud, paketutlämning och busshållplats.

De boende kunde ha egna odlingslotter. Det finns många parkeringsplatser och eventuell färdtjänst skulle ha stora utrymmen att möta upp för den som behöver den servicen.

Förslagshållaren anser att en hiss bör sättas in och menar att lägenheterna troligtvis även behöver renoveras.

– I övrigt borde huset vara ultimat för äldre personer som inte längre orkar med sin villa, skriver personen i förslaget.

– Att skapa seniorbostäder/äldreboende vore både öka den faktiska och upplevda tryggheten i samhället. Det skulle vara ett utmärkt sätt att frigöra bostäder i villor. På så vis skapas en av grundstenarna för en attraktiv landsbygd, menar medborgaren.

Personen i fråga anser att hemtjänsten kunde ha sina lokaler i fastigheten om den drevs i kommunal regi. Dessutom skulle man kunna bygga ett skyddsrum i källaren. Något som personen påpekar inte finns i dagsläget i Hjältevad.

Förslaget ska nu utredas av aktuell sektor för att så småningom landa hos kommunfullmäktige.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!