Höj ambitionsnivån för cancervården i Kalmar län!

3 augusti 2019 00:00

När jag läste på lärarhögskolan fick vi lära oss att undvika en undervisningsmetod som kallas ”snövallsmetoden”. Att gasa på med en bil mot samma snödriva om och om igen skulle inte leda någonstans, inte heller att ge ett barn en instruktion om ett mattetal på samma sätt men bara med lite högre röst varje gång. Andemeningen är att om du vill förbättra och utveckla måste du ibland göra saker på ett annorlunda sätt, hitta nya vägar. Köra runt snödrivan.

Under våren är vi många som arbetet hårt för att visa hur viktig vi tycker cancervården är, inte bara i Västervik, utan i hela länet. Vi har samlat in 4 549 namnunderskrifter på mindre än två veckor och manifesterat mot den stängning som nu sker. Under flera år har vi fått varningar om att enheten i Västervik varit utsatt, det har varit svårt att bemanna och till slut blev situationen ohållbar.

Nu, under en okänd tidsperiod, får svårt sjuka och smittkänsliga patienter åka till Kalmar för att få sina behandlingar. En resa på mellan 30 och 40 mil fram och tillbaka beroende på var man bor.

Samtidigt kommer signaler om ett ökat tryck på onkologen i Kalmar som en naturlig följd av den stora ökningen av patienter. Alla drabbas. Detta är givetvis oacceptabelt.

Nu mobiliseras det för ett återöppnande, det annonseras efter personal, en chef ska tillsättas, men i det stora hela ska verksamheten se ut exakt som innan. Men det är väl bra tänker du? Men har verksamheten säkrats för framtiden? Har det politiska styret tagit höjd för en beräknad fördubbling av antalet cancersjuka? Har man lyssnat på medarbetarna som signalerat att lokalerna är trånga och svåra att jobba i? Svaret är dessvärre nej.

Vi Moderater har, tillsammans med Kristdemokraterna, i flera år föreslagit att regionen ska etablera två cancercentrum i länet, Kalmar och Västervik. Där ska finnas onkologiska behandlingar men även den så viktiga eftervård och rehabilitering som gör att du snabbt kan återgå till ditt vanliga liv. Tyvärr vill inte länsunionen, som styrs av socialdemokraterna, utveckla cancervården i hela länet.

Det är dags att backa ur snödrivan som regionen kört in i, ta ett rejält tag i ratten och svänga runt den. Där ligger vägen framåt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Malin Sjölander (M) Oppositionsråd, vice ordförande regionstyrelsen