Nya tidtabeller ska underlätta pendling

Till sommaren ska Östgötatrafikens busslinje 545 anpassas till Krösatågen för att underlätta pendling mellan Horn och Vimmerby. Men förändringen i tidtabellen har även en baksida.

Lite efter 12:15 avgår den här tisdagsturen från Kisa mot Horn. Skulle det bli färre turer på linje 545 är kanske denna avgång en av dem som skulle dras in.

Lite efter 12:15 avgår den här tisdagsturen från Kisa mot Horn. Skulle det bli färre turer på linje 545 är kanske denna avgång en av dem som skulle dras in.

Foto: Jan Novotny

Horn2023-01-10 11:00

"Det är en stor dag."

Så lät det när Kinda kommuns styre presenterade den nya överenskommelsen mellan Kinda kommun, Vimmerby kommun, Östgötatrafiken och Kalmar länstrafik (KLT).

Tanken är att KLT:s morgonturer på linje 581 från Kisa till Vimmerby ska synkroniseras med Östgötatrafikens morgonturer på linje 545 från Horn/Hycklinge. Samtidigt ska linje 545 få en ny tidtabell från och med juni, för att tajma Krösatåget från Vimmerby på eftermiddagen. På så sätt ska pendling mellan Horn och Vimmerby underlättas, genom att bytestiden i Kisa sjunker från 40 till 11 minuter.

undefined
Åsa Bjerke är trafikchef hos Östgötatrafiken. Hon understryker att hon inte tror att det kommer dras in några turer på busslinje 545. Förhoppningen är att de ändringar man ska genomföra ska ge ett ökat resande på linjen.

Samtidigt finns det en baksida med förändringen.

– Förändringen vi gör på eftermiddagen innebär att det minskas med en tur för att möjliggöra jämna intervall mellan avgångarna och samtidigt kunna ha en bra bytestid till tåget bättre, säger Åsa Bjerke, trafikchef Östgötatrafiken.

Hon förklarar att det inte handlar om en specifik tur, utan att det blir glesare mellan turerna.

År 2022 skrev Region Östergötland en promemoria om linje 545. Enligt den behöver linjens kostnadstäckningsgrad öka till 20 procent för att turer inte ska dras in. Med andra ord: det behöver bli så många resenärer att biljettintäkterna täcker minst 20 procent av omkostnaderna för linjen. Men Åsa Bjerke tonar ner det kravet.

undefined
Annelie Sandén och Inger Lundberg väntar på buss 545 mot Horn. De tycker att det är viktigt med en bussförbindelse till Vimmerby. Annelies barn har fått pendla till Linköping. "Det är ju åtta mil enkelt, det tar ju världens tid", säger Inger.

– 20 procent är ingen hård gräns. Man ska mer se det som en riktlinje.

Vad kostnadstäckningsgraden låg på år 2022 har ännu inte fastställts. Senaste pandemifria året, 2019, låg den på 19 procent.

Om det ändå skulle bli så att turer dras in så är det bara ett fåtal turer det gäller, menar hon.

– Det är inte peakavgångarna, utan snarare turer mitt på dagen. Men som det ser ut i nuläget tror jag att nuvarande utbud blir kvar.

undefined
Lite efter 12:15 avgår den här tisdagsturen från Kisa mot Horn. Skulle det bli färre turer på linje 545 är kanske denna avgång en av dem som skulle dras in.

Förhoppningen är att anpassningen till KLT ska få fler människor att börja åka buss, och på så vis få en högre kostnadstäckningsgrad. I regionens promemoria står det även att man genom dialog och marknadsföring ska få resandet att öka. Men ännu har ingen sådan dialog genomförts.

– Vi har inte gjort något aktivt då vi ville avvakta processen med kopplingen Horn-Vimmerby för att ha något positivt att komma med samtidigt.

I och med att informationen om den nya linjen redan blivit offentlig kommer man dock att få tänka om kring marknadsföringsstrategin.

I en promemoria skriver Region Östergötland att kostnadtäckningsgraden för linje 545 behöver öka till 20 procent för att inga turer ska dras in. Men Östgötatrafikens trafikchef Åsa Bjerke tonar ner hotet om indragna turer. "20 procent är ingen hård gräns, det är lite flytande beroende på uppdrag. Man ska mer se det som en riktlinje", säger hon.
I en promemoria skriver Region Östergötland att kostnadtäckningsgraden för linje 545 behöver öka till 20 procent för att inga turer ska dras in. Men Östgötatrafikens trafikchef Åsa Bjerke tonar ner hotet om indragna turer. "20 procent är ingen hård gräns, det är lite flytande beroende på uppdrag. Man ska mer se det som en riktlinje", säger hon.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!