Vindkraftsmotståndarna: "Kräver att beslutet bordläggs"

Den 15:e juni ska Kindapolitikerna avgöra vindkraftparkens framtid. Nu höjs röster från allmänheten som vädjar om att beslutet bordläggs - med anledning av coronapandemin.

Marie Carlsson, initiativtagare till den ideella föreningen "vindstilla.nu", höjer nu sin röst och kräver att kommunens beslut kring vindkraftsparken mellan Horn och Hycklinge bordläggs.

Marie Carlsson, initiativtagare till den ideella föreningen "vindstilla.nu", höjer nu sin röst och kräver att kommunens beslut kring vindkraftsparken mellan Horn och Hycklinge bordläggs.

Foto: TT/Privat/bildmontage

Horn2020-05-28 08:00

– Det är fullständigt avgörande för bygden att politikerna fattar rätt beslut och står fast vid sina löften om att stoppa etableringen. I nuläget, med restriktionerna som råder, kan vi inte samla fler än 50 personer. Att då fatta såna här beslut är inte demokratiskt. Därför kräver vi att beslutet bordläggs, konstaterar Marie Carlsson, initiativtagare till den ideella föreningen "vindstilla.nu".

Då bolaget Fred Olsen Renewables tillståndsansökan hos länsstyrelsen i Östergötland för tillfället är ute på remiss hos kommunen väcks vindkraftsdebatten återigen till liv i Kinda. Politikernas beslut om att använda sin vetorätt eller ej närmar sig samtidigt som coronaviruset begränsar vindkraftsmotståndarnas möjligheter till att agera. Redan för tre år sedan tog Marie Carlsson initiativ till att samla allmänhetens krafter mot vindkraftsetableringen genom en förening.

– Vi vill vara en samlande kraft där vi alla kan dela information och stötta varandra i vårt arbete för att rädda bygden. Läget är akut nu och vi måste få politikerna att vakna och förstå att de ska utnyttja vetorätten. Det är dags att de lyssnar på oss som bor här ute, menar Carlsson, refererar till forskning som pekar på vindkraftens negativa konsekvenser, och fortsätter:

– I det här utpekade projektområdet, ett helt orört område med flera naturvärdesobjekt, är vindkraft direkt olämpligt.

Vädjan om att beslutet bordläggs får också gehör från Cecilia och Gerad Versteegh, boende i Väsby Säteri utanför Horn, som är engagerade i debatten.

– Motståndet mot vindkraften är fortfarande starkt. Vi anser att det är mer klädsamt att man tar hänsyn till den andra sidan i debatten också - innan något sånt här släpps igenom.

På frågan om bordläggning svarar Kindas kommunalråd Conny Forsberg (S) så här:

– Jag kan förstå deras uppfattning men jag vet inte om det är möjligt att få ytterligare uppskov på remissvaret till länsstyrelsen. Samtidigt måste det få vara en politisk debatt. Jag tror vi alla är medvetna om vad som uttrycks från de olika hållen i debatten.

undefined
På kommunfullmäktige den 15:e juni är planen att Kindapolitikerna ska fatta beslut om vindkraftens framtid i Gröninge mellan Horn och Hycklinge.

Länsstyrelsens handläggare Karl-Martin Axelsson säger slutligen så här om möjligheten till förlängd svarstid:

– Om det uppstår komplikationer på grund av coronaviruset tar vi hänsyn till det men så länge kommunen anser sig kunna fatta beslut har vi ingen anledning att ändra svarstiden.

"Vet inte om det är möjligt att få ytterligare uppskov", säger kommunalrådet Conny Forsberg som berättar att Kinda kommun redan förlängt sin svarstid från den 1:e juni till den 15:e juni.
"Vet inte om det är möjligt att få ytterligare uppskov", säger kommunalrådet Conny Forsberg som berättar att Kinda kommun redan förlängt sin svarstid från den 1:e juni till den 15:e juni.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!