– 2012 var första året vi var med, medan Vimmerby startade några år tidigare, säger Jenni Leppelt på turistbyrån i Hultsfed. Då var det mycket så att invånarna upptäckte sin egen kommun, medan tendensen nu är att man börjar röra på sig lite mer över gränserna. Det är precis det vi vill komma åt, att kommungränserna suddas ut.

– Så vi tycker det är angeläget att göra det här ihop, Hultsfred och Vimmerby. Ur besökarsynpunkt och även för våra invånare är båda kommunerna intressanta, det är inga avstånd och tillsammans erbjuder vi väldigt mycket, tillägger hon.

Vad är tanken med arrangemanget?

– Att man ska upptäcka sin egen hembygd. Vi ser det som en stor del i hur vi får folk att bli lokala ambassadörer för besöksnäringen, att man är stolt över sin hembygd och det kulturarv som finns.

– Så pass att när man får gäster vill man visa upp det man besökte på Upptäckarda´n. Då pratar man ur ett personligt perspektiv, ingen marknadsföringskampanj ger den styrkan, som när det pratas om något från mun till mun.

Kollegan i Vimmerby Piroska Kallay är förväntansfull inför söndagen. Av besöken på turistbyrån och telefonsamtalen att döma är intresset för arrangemanget stort.

– Både deltagande företag och privatpersoner längtar efter dagen, och det var lite vår tanke med att bara arrangera Upptäckarda´n vart annat år, att man ska hinna börja längta, säger hon.

Helt nya aktörer blandas med de som varit med länge. Det är företag mitt i centrum och etablerade i kransorterna. Små aktörer och stora. Sammanlagt ett 60-tal, där Vimmerby kommun svarar för två tredjedelar.