Kommunstyrelsen spikade vid sitt senaste sammanträde hur nästa års partistöd ska fördelas. Mest får Centerpartiet som är störst. Den stora delen av pengarna fördelas efter antal mandat i kommunfullmäktige. Varje mandat är värt 7 334 kronor enligt reglementet. Och till detta kommer också ett grundbidrag på 14 511 kronor som är lika för alla.

Två partier, Miljöpartiet och Liberalerna ramlade ur fullmäktige vid det senaste valet i september. Det gör att det blir mer att dela på för de partier som sitter kvar, eftersom totalsumman är uträknad efter 45 ledamöter i fullmäktige. Summan är också uppräknad efter konsumentprisindex.