575 000 investeras i aktiviteter för äldre

Frivilliga krafter roade de äldre med 164 caféer och 1 300 aktiviteter förra året. Nu täcker socialnämnden Väntjänstens kostnader med 575 000 kronor.

10 juni 2019 19:00

Det finns ingen lag som säger att kommunen måste betala för frivilligverksamheten. Men socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson (C) understryker att satsningen ger mycket tillbaka. Så det är väl investerade pengar, tycker han.

– Jag var med på den tiden när man tänkte slopa bidraget till exempelvis lokalhyror. Det är skönt att det ligger bakom oss. Vi vet bestämt att det här ger de äldre ett ökat välbefinnande, det sprider glädje och det hjälper personalen att de här aktiviteterna finns.

För 20 år sedan hade kommunen så stora besparingskrav på sig att en nedläggning av Träffpunkt Stationen kom upp till diskussion. Det blev ett väldigt liv.

– Jag är glad att vi lärt oss att uppskatta den här verksamheten så pass att vi inte rör den för så värdefull är den, både för de som jobbar inom äldreomsorgen, och då kanske mest för de inom hemtjänsten och framför allt för våra gamla, säger Jonny Bengtsson, andre vice ordförande (S).

En sammanställning av 2018 års frivilligverksamhet visar att ideella krafter inom Väntjänsten ordnade 164 caféer på elva olika ställen runt om i kommunen och 1 300 aktiviteter, i form av allt från högläsning till bingo.

Nämnden har beslutat betala ut 98 075 kronor i aktivitetsbidrag, 400 kronor per café och 25 kronor per aktivitet, samt bidra med 477 189 kronor till el och hyra. Utöver det finansierar förvaltningen två tjänster, en som ansvarar för anhörigstödet och en frivilligsamordnare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Charlotte Madestam

Ämnen du kan följa