19 yrkesgrupper i kommunen under lönegolvet

Barnskötare är en personalgrupp som tjänar mindre än regeringens nya golv för lön vid arbetskraftsinvandring.
Barnskötare är en personalgrupp som tjänar mindre än regeringens nya golv för lön vid arbetskraftsinvandring.

En skälig lön är 27 360 kronor. I alla fall vid arbetskraftsinvandring enligt regeringen. Vimmerby Tidning frågade kommunens HR-chef om de med lägst lön får extra höjning nästa år.

Hultsfred 10 december 2023 05:00

Regeringen anser att en skälig lön vid arbetskraftsinvandring i år går vid 27 360 kronor. På Hultsfreds kommun finns det 19 yrkesgrupper där personer tjänar mindre än regeringens lönegolv.

Totalt hade kommunen i november 1 325 tillsvidareanställda med månadslön. Om de med tidsbegränsade anställningar med månadslön och timlön läggs till blir det 1 532 personer.

Vimmerby Tidning frågade Hultsfreds kommuns HR-chef hur regeringens inspel kan påverka lönesättningen nästa år.

Hur påverkas ert arbete med lönesättning efter regeringens inspel?

– Jag tycker inte det ska ändra något utan vi följer rutinerna, säger Kristina Ankarhamn Råsmark, HR-chef i Hultsfreds kommun.

Så ni kommer inte att göra något annorlunda?

– Inte i detta läget men på sikt kan jag inte säga vad som händer, säger hon.

Tror du att fackförbunden kommer att ställa nya krav efter regeringens inspel?'

– Det tror jag säkert kan komma.

Men nästa år blir det alltså ingen extra höjning för de som har lägst lön i kommunen?

– Nej men vi jobbar alltid för att kommunen ska ligga bra till lönemässigt och erbjuda skäliga löner.

Kommunen har just nu 205 personer som tjänar mindre än 27 360 kronor i månaden. Dessutom har kommunen sex personer med arbetstillstånd. Av dem tjänar samtliga mindre än regeringens lönegolv för arbetskraftsinvandring.

Kristina Ankarhamn Råsmark kan i dagsläget inte berätta om hur många av de med arbetstillstånd som påverkas av det nya högre kravet på inkomst. Arbetstillstånd utfärdade av humanitära skäl omfattas inte.

– Jag hoppas så innerligt att det inte är någon som inte kan jobba kvar. Vi behöver varenda medarbetare, säger hon.

När lönerna stiger ökar även gränsen för arbetstillstånd. Den går vid 80 procent av medianlönen på arbetsmarknaden, i år 27 360 kronor, vilket gör att det inte räcker med en vanlig löneökning för att "komma ikapp".

Om det visar sig att någon inte når upp till lönekravet kommer ni då att vidta några särskilda åtgärder för att hjälpa den eller de personerna?

– Tyvärr inte. Det är smärtsamt men vi kommer inte att kunna göra något utan får följa de regler som gäller, säger hon.

Här är listan på alla de 19 yrkesgrupper på Hultsfreds kommun som tjänar under regeringens lönegolv vid arbetskraftsinvandring. Första beloppet för yrkesgruppen är medianlönen för hela den gruppen. Beloppet inom parentes är medianlönen för de tio procent med lägst lön.

 • Lärar- och förskollärararbete annat 25 500 (25 125)
 • Lokalvårdare/städare 25 985 (24 460)
 • Vårdbiträde hemtjänst 26 175 (24 025)
 • Måltidspersonal 26 195 (23 630)
 • Vårdbiträde särskilt boende äldreomsorg 26 525 (24 100)
 • Lärarassistent 26 628 (25 845)
 • Barnskötare 26 760 (24 585)
 • Vårdbiträde/stödbiträde funktionsnedsättning 27 000 (24 900)
 • Personlig assistent 27 300 (26 600)
 • Vaktmästare 28 675 (25 448)
 • Elevassistent 29 045 (26 675)
 • Kock 29 165 (26 130)
 • Undersköterska särskilt boende 29 500 (26 900)
 • Skolarbete annat 29 525 (25 800)
 • Undersköterska hemtjänst 29 525 (27 263
 • Stödassistent/vårdare gruppboende funktionsnedsättning 29 650 (26 988)
 • Administratör övergripande verksamhet 29 850 (25 700)
 • Administratör annan 32 000 (25 800)
 • Lärare i fritidshem 35 450 (26 250)

Utöver dessa finns det ett 40-tal yrkesgrupper i Hultsfred som tjänar 27 360 kronor eller mer.

Fackförbundet Kommunal ser beloppet för lägsta lön vid arbetskraftsinvandring som ett bra riktmärke för lägstalönerna.

 Hur ser du på att 205 anställda i Hultsfreds kommun tjänar mindre än 27 360 i månaden?

– Med tanke på att regeringen sagt att man ska ha 27 360 för att kunna försörja sig är det tråkigt att inte alla har minst den lönen. Jag tänker att man ska ha det i tankarna som arbetsgivare så det blir någon slags lyft när det kommer till nästa års lönerevision, säger Alexandra Svensson, som fram till årsskiftet är ordförande för Kommunal i Hultsfred och Högsby.

Hur ser du på att sex kommunanställda kan bli utan arbetstillstånd på grund av lönekravet?

– Det är såklart jättetråkigt. Fungerar medarbetarna jättebra på arbetet bör kommunen tänka på det så att man kan behålla dem.

Kan 27 360 i månaden bli riktmärke för lägsta lön i kommande löneförhandlingar?

– Absolut kan kommunen komma med andra löneförslag än de centrala. Så klart hoppas jag att kommunen själv kommer på att alla ska ha en lön som går att försörja sig på, säger Alexandra Svensson som vid årsskiftet blir nytt oppositionsråd i Hultsfred.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa