23 språkombud utbildas – därför görs satsningen

"Det är en del av en kvalitetshöjning", säger Joachim Åberg som bland annat är chef för hemtjänsten i kommunen.
"Det är en del av en kvalitetshöjning", säger Joachim Åberg som bland annat är chef för hemtjänsten i kommunen.

Hultsfreds kommun utbildar anställda inom vård och omsorg till språkombud. "Jättebra att de satsar på det", säger undersköterskan Camilla Åkesson.

Hultsfred 6 mars 2023 05:00

I den första utbildningsomgången går 23 kommunanställda en kurs på Hultsfred lärcenter för att bli språkombud.

Personalen har själva fått anmäla intresse för att gå utbildningen. Camilla Åkesson, som jobbar inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, var en av de anställda som nappade på erbjudandet.

– Jag tror att det behövs. Det kan bli missförstånd språkmässigt ibland, säger hon.

undefined
23 kommunanställda går en utbildning till språkombud under våren.

Tanken är att språkombud ska finnas i alla verksamheter inom vård och omsorg.

– Det är lätt att tro att det handlar om att vara ett stöd för våra utlandsfödda medarbetare, säger Joachim Åberg, verksamhetschef för hemtjänsten och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Men enligt Åberg är uppdraget som språkombud bredare än så.

– Det är en del av en kvalitetshöjning. Det handlar inte i första hand om våra kamrater som inte pratar klingande småländska, utan det handlar om hur vi pratar i arbetsgrupperna och hur det ser ut i vår dokumentation.

En del av uppdraget är dock att finnas som stöd för anställda som inte har svenska som modersmål.

– Det handlar inte om SFI eller en skolverksamhet, utan det handlar om att kunna stötta upp till exempel begrepp eller ord som man inte är helt säker på.

undefined
"Det är en del av en kvalitetshöjning", säger Joachim Åberg som bland annat är chef för hemtjänsten i kommunen.

Joachim Åberg menar att även de som har svenska som modersmål kan behöva språklig stöttning.

– Alla yrkesområden har sitt språk med förkortningar och uttryck, och det kan man behöva hjälp med.  

Har ni några planer på att skärpa språkkraven?

– Nej, språkkraven har vi ju. Man ska kunna läsa, skriva, förstå och prata svenska. Sedan kanske det inte är möjligt att man pratar klingande småländska, men det är viktigt för oss när man är hos en brukare att man kan göra sig förstådd och förstår vad som sägs, säger Åberg som uppger att språkkunskaper kontrolleras när en person anställs.

Ni har inga planer på att göra ytterligare kontroller under anställningstiden?

– Inte som det ser ut i dag.

Utbildningen till språkombud pågår under fyra heldagar. På frågan vad utbildningen kostar nämner Åberg deltagarnas lönekostnad.

– Det är inte så att vi betalar en massa pengar för utbildningen, utan det är arbetstiden som kostar under de fyra dagarna.

Är det bestämt hur stor del av sin arbetstid de ska ägna åt uppdraget som språkombud?

– Nej, uppdraget formas på respektive verksamhet tillsammans med respektive chef som är ansvarig för verksamheten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa