30 tjänster försvinner inom skolan

Besparingarna trappas upp inom skolan i Hultsfreds kommun. Inför höstterminen minskas personalen med ett 30-tal tjänster.

Magnus Hultman (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Magnus Hultman (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Foto: Jimmy Larsson

Hultsfred2024-06-20 17:14

Inför 2024 minskades barn- och utbildningsnämndens budget med 5,8 miljoner kronor, men nu står det klart att nedskärningar på ytterligare 6,6 miljoner kommer att göras i år.

Enligt nämndens ordförande Magnus Hultman (M) och barn- och utbildningschef Martin Snickars försvinner ett 30-tal lärartjänster inför höstterminen. Framför allt är det visstidsavtal som inte förlängs med obehöriga lärare inom både förskolan och skolan, men två lärare har också varslats om uppsägning.

Nedskärningarna görs bland annat i samband med minskade barnkullar i förskolan.

– Det vore konstigt att inte anpassa sig efter antalet, säger Magnus Hultman.

Förutom att minska antalet lärare gör man sig av med en del lokaler. Inför nedskärningen har verksamheterna analyserats.

– Vi har jobbat med analyser av samtliga verksamheter för att få våra förskolor och skolor att fungera, säger Martin Snickars.

Barn- och utbildningschefen uppger att delar av nästa års besparingar verkställs redan i augusti eftersom skolorna jobbar läsårsvis i stället för att följa kalenderåret. Därför går det inte att genomföra alla besparingar i januari.

Barn- och utbildningsnämndens senaste delårsrapport är full av röda siffror. Underskottet fram till sista april uppgår till 9,9 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett minus på 18,9 miljoner, men förhoppningen är att de extra besparingarna ska minska underskottet.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!