80 miljoner i underskott – nu krävs åtgärder

Hultsfreds kommun väntas gå med drygt 80 miljoner kronor i underskott i år. Nu krävs ytterligare åtgärder inom omsorgen och skolan. "Vi har reserver, men de räcker inte i all evighet", säger kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander (C).

Folke Pleijert (KD), Lars Rosander (C) och Alexandra Svensson (S) kommenterade det ekonomiska läget och budgetförslagen vid en presskonferens.

Folke Pleijert (KD), Lars Rosander (C) och Alexandra Svensson (S) kommenterade det ekonomiska läget och budgetförslagen vid en presskonferens.

Foto: Jimmy Larsson

Hultsfred2024-06-05 14:59

Tidigare har kommunen budgeterat med ett underskott på 33,8 miljoner 2024.

– Dessvärre ser det lite sämre ut nu. Vi har ett prognosticerat helårsresultat på minus 80,9 miljoner som det ser ut nu. Det innebär att vi har en avvikelse på minus 47,2 miljoner i dagsläget, säger Roger Sjögren, tillförordnad ekonomichef.

Det är framför allt inom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamheter som kostnaderna skenar.

– Det här är på mycket större nivå än vad vi är vana vid, så vi kommer att träffa presidierna i socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden på tisdag i kommunstyrelsens arbetsutskott, säger Lars Rosander.

Då ska man diskutera vilka åtgärder de båda nämnderna kommer att vidta för att minska underskotten – trots att kommunen bland annat har 118 miljoner i resultatutjämningsreserven.

– Rent ekonomiskt har vi resurser att möta enskilda år med de reserver vi har, men de räcker inte i all evighet. Vi ser i prognosen framåt att det är ganska besvärligt ekonomiskt för vår kommun, liksom för alla andra kommuner och även för regionerna. Vi kommer att få följa upp det noga och se till att de besparingar som beslutades i budgeten för 2024 verkställs också, säger Rosander.

undefined
Roger Sjögren, tillförordnad ekonomichef, och Henric Svensson, administrativ chef på Hultsfreds kommun.

Även inför nästa år beskrivs de ekonomiska förutsättningarna som tuffa. Ett budgetförslag har tagits fram under våren.

– Ramen som presenterades för politiken i början på året visade ett minus på 45 miljoner. Budgetberedningen vidtog åtgärder direkt och begärde in 30 miljoner i besparingsförslag från verksamheterna. I det här förslaget ska 26 miljoner av dessa genomföras, säger Henric Svensson, administrativ chef.

Enligt budgetförslaget, som tas upp till beslut i fullmäktige den 17 juni, ska socialförvaltningen spara 12,9 miljoner, barn- och utbildningsförvaltningen 7,6 miljoner och serviceenheten 2,2 miljoner nästa år. Samtidigt beviljas en del äskanden, bland annat får socialförvaltningen tolv miljoner extra.

Hur stora konsekvenser bedömer ni att besparingarna kommer att få i verksamheterna?

– Vissa delar kommer att avvecklas. Stegen är ett exempel. Men i övrigt kan det förhoppningsvis gå rätt smärtfritt, säger Lars Rosander.

– Vi har ändå en budget på 1,3 miljarder, så det finns resurser. Det gäller bara att fördela utifrån de centrala behoven som finns. Man får trimma här och var och se om man kan avveckla vissa delar. Men som kommuninvånare ska man inte behöva märka så mycket.

undefined
"Vi är eniga om många förslag men inte alla", säger oppositionsrådet Alexandra Svensson (S).

Tanken är att digitala lösningar och nya lokaler ska minska behovet av personal.

– Men det kommer nog att märkas på golvet till en början, innan man blir van vid att ställa om till en ny struktur och effektivisering, säger oppositionsrådet Alexandra Svensson (S).

Är ni eniga i kommunstyrelsen om förslagen?

– Vi är eniga om många förslag men inte alla, säger Alexandra Svensson som uppger att Socialdemokraterna har synpunkter kring avvecklingen av Stegen, en verksamhet för arbetsträning och sysselsättning.

– Jag är rädd att man flyttar kostnaderna, och då blir det kanske inte den besparingen i längden.

Men vill ni behålla Stegen?

– Jag kan inte säga att vi vill behålla Stegen. Både ja och nej på den frågan. Men jag vet inte hur det kommer att se ut om man tar bort Stegen. Personerna som är där kanske behöver något annat att göra, och då är frågan vad.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!