Batteriet i din elcykel kan bli livsfarligt

Lithiumbatterier fungerar bra till det de ska vara till. Men det finns en baksida, hanteras de felaktigt kan de börja brinna och är svåra att släcka samtidigt som det bildas giftig gas.
Lithiumbatterier fungerar bra till det de ska vara till. Men det finns en baksida, hanteras de felaktigt kan de börja brinna och är svåra att släcka samtidigt som det bildas giftig gas.

Batteriet i din elcykel kan förvandlas till en dödsfälla. Räddningschefen i Hultsfred, Michael Hesselgård, höjer ett varningens finger, och ger samtidigt råd och tips på hur du ska hantera batteridriven teknik rätt.

Hultsfred 10 november 2021 16:00

Lithiumbatterier är vanligt förekommande i alla möjliga laddbara föremål. Allt från elbilar till elcyklar, sparkcyklar och mobiltelefoner.

– Det är nog ett bra batteri, men det ställer till mycket bekymmer för oss. Det är ofta väldigt svårt för oss att släcka en lithiumbrand, eftersom batterierna är så väl inkapslade. Det går inte att komma åt branden, säger Michael Hesselgård.

– Det bildas en otroligt giftig rök. Och är då inomhus kan det bli svårt eftersom vi måste få ut brandgaserna först innan vi kan påbörja en insats, säger han.

– En brand i en elbil som står inne i ett garage är något av ett mardrömsscenario för räddningstjänsten, Hesselgård.  En lithiumbrand avger stora mängder giftig rök och innan räddningspersonal kan börja sin insats måste brandgaserna ventileras ut.

– Den här röken är så pass giftig att den går igenom både larmställ och hud, den förgiftar oss snabbt, säger Hesselgård.

För att skydda sig har brandmännen fått speciella ampuller att fästa vid kläderna för att veta när de måste gå ut igen.

– De ändrar färg när det är dags, säger Hesselgård. Om man nu kan se dem i all röken.

Ett råd som Hesselgård har att skicka med om man köper en elcykel, sparkcykel eller annat: Se till att den är CE-märkt och godkänd. 

– Då är riskerna mindre, säger han.

Michael Hesselgård vänder sig också till elbilsägare som vill ha en egen laddstolpe därhemma i garaget.

– Placera laddplatsen så nära dörren som möjligt, så att det blir lätt att komma åt den utifrån. Då kan vi dra ur sladden, haka i en kätting och dra ut bilen om det skulle börja brinna i den.

Lithiumbatterierna är känsliga för slag och stötar. Så har man vurpat med sin elcykel finns det all anledning att noga kontrollera så att inte batteriet fått en smäll. Det kan orsaka vad som kallas termisk rusning i batteriet, alltså att värmen stiger okontrollerat och till slut börjar det brinna, en brand som är svår att komma åt att släcka.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tittat närmare på utvecklingen och kan rapportera att det under förra året skedde 171 bränder i batteridrivna fordon, med litiumjonbatterier. Och då räknar man ihop bilar, sparkcyklar, vanliga elcyklar och andra fordon man kan åka på. Enligt statistiken är det främst bränder i elcyklar som utmärker sig. Landets räddningstjänster rapporterade förra året in 25 sådana till MSB, mot 15 året innan. Men då ska man ha med sig att det enligt cykelbranschen såldes cirka 100 000 elcyklar under september 2019 till augusti 2020.

Statistiken visar även att det är medan batteriet laddas som de flesta bränderna uppstår. MSB rekommenderar att laddningen sker under uppsikt, och inte i närheten av något brännbart. Är man dessutom inomhus, bör det också finnas brandvarnare, pulversläckare och brandfilt i närheten.

Eftersom det finns en viss stöldrisk av elcykelbatterier, är det många som tar dem med hem för att ladda. MSB pekar på att det är viktigt att hålla koll på processen, och att inte ladda över natt. Samtidigt som risken är större att batterier som hanteras mycket får en smäll. Likaså kan batterierna i sparkcyklar vara utsatta.

– Men än länge har vi inte haft några tillbud med lithiumbränder. Men vi jobbar med att suga upp den kunskap som finns på andra håll, säger Michael Hesselgård.

Expertens laddningstips

1. En vanlig brandsläckare räcker inte till. Har du många produkter med lithiumbatterier se till att ha en speciell släckare inom räckhåll om olyckan skulle vara framme

2. Om batteriet börjar brinna inomhus gör en snabb riskbedömning, kan du släcka, eller utrym och larma

3.Batteriet ska alltid laddas under uppsikt, när du sover. Använd timer, för att undvika överhettning

4. Var uppmärksam på skador, det är en av de främsta orsakerna till brand

5. Ladda på säkert underlag

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa