Besparingar väcker oro: "Kommer att göra allt vi kan"

Socialnämndens besparingsförslag väcker oro bland fackförbundet Kommunals medlemmar. "Vi kommer att göra allt för att stå på medlemmarnas sida i det här", säger Kaiza Larsson, sektionsordförande.

"Det blir ohälsa om man drar ner på personalen", säger Kaiza Larsson, ordförande för Kommunals sektion Hultsfred-Högsby.

"Det blir ohälsa om man drar ner på personalen", säger Kaiza Larsson, ordförande för Kommunals sektion Hultsfred-Högsby.

Foto: Jimmy Karlsson

Hultsfred2024-04-06 11:00

På grund av det ekonomiska läget föreslår socialnämnden i Hultsfred besparingar på 18,6 miljoner kronor i nästa års budget, vilket skulle vara de största neddragningarna på många år. Totalt 25 tjänster kan försvinna i verksamheterna, varav 13 tjänster i äldreomsorgen.

– Att det inte ska röra våra medlemmar är min spontana reaktion, säger Kaiza Larsson som menar att det är brist på personal i äldreomsorgen redan i dag.

Tanken är att personalstyrkan i första hand ska minskas genom att tjänster som blir vakanta i samband med pensionsavgångar inte tillsätts.

– Det är ett arbete som våra ombud kommer att få ha hand om. Det blir riskbedömningar på att man inte tillsätter tjänster. Vårt verktyg är att använda arbetsmiljölagen. Det blir det vi får ta till i så fall, om det skulle påverka våra medlemmar på det sättet, säger Kaiza Larsson.

Hon konstaterar att arbetsgivaren är skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall.

– Det blir ohälsa om man drar ner på personalen. Det kommer att bli dyrt. Det kostar att ha en sjuk personal som inte mår bra.

Innebär det att ni kommer att försöka stoppa neddragningarna?

– Vi kommer att göra allt för att stå på medlemmarnas sida i det här. Om det blir vid något förhandlingsbord eller var vi hamnar någonstans, om det skulle gå så långt, kommer vi självklart att göra det.

undefined
Stegen i Hultsfred hotas av nedläggning. "Det tycker vi är jättetråkigt", säger Kaiza Larsson.

Hon har fått flera samtal från medlemmar sedan besparingsförslagen blev offentliga.

– Pratar man pengar oroar det inte lika mycket, men om man pratar tjänster slår det väldigt hårt. Då blir väldigt många oroliga.

Socialnämnden föreslår bland annat en nedläggning av Stegen, som erbjuder arbetsträning och sysselsättning i Hultsfred.

– Det är en viktig del för samhället som försvinner. Det tycker vi är jättetråkigt, säger Kaiza Larsson.

Enligt nämnden fungerar inte Stegen riktigt som det var tänkt, eftersom många deltagare blir kvar i verksamheten för länge.

– Det har man kunnat göra någonting åt tidigare i så fall, säger Kaiza Larsson som även underkänner argumentet att Stegens lokal är för dyr i drift.

– Jag blir nästan full i skratt när man bygger och grejar i kommunen, och sedan när det ska sparas säger man att en lokal är för dyr. Man har byggt en hel del lokaler i Hultsfred som har kostat en hel del pengar.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!