Busstorget ska göras om till en park

Stora förändringar väntar på stationsområdet i Hultsfred. Bland annat ska busshållplatserna flyttas ut till Parkleden. "Målet är att det ska bli park i stället för ett stort busstorg", säger projektledaren Simon Råsbacken.

Illustrationen visar hur busstorget är tänkt att se ut efter omvandlingen. Stationsområdet ska bli en inbjudande plats med frodig växtlighet.

Illustrationen visar hur busstorget är tänkt att se ut efter omvandlingen. Stationsområdet ska bli en inbjudande plats med frodig växtlighet.

Foto: Tyréns Sverige AB

Hultsfred2023-05-31 21:00

Planerna för stationsområdet beskrivs i ett gestaltningsprogram som Vimmerby Tidning har tagit del av. 

"När besökaren anländer till Stationstorget från Köpingsparken är det första de möts av ett lekfullt vattenspel mellan två rumskapande kullar. Efter vattenspelet öppnar torgytan upp sig och besökaren guidas mot busshållplatser och stationshuset mellan vackra planteringar. På kanterna av planteringsbäddarna finns sittplatser där de kan njuta av solen i väntan på bussen", skriver konsultfirman som tagit fram gestaltningsförslaget på uppdrag av kommunen.

undefined
I stället för att hämta och lämna passagerare på busstorget ska bussarna i fortsättningen stanna till utmed Parkleden.

Tanken är att det nuvarande busstorget ska omvandlas till ett parkområde som vävs ihop med Köpingsparken. 

– Stationsområdet blir sluttampen på projektet Hultsfred makeover. Vi ser stationsområdet som en sista del i att få till ett stråk hela vägen från Sågdammen och ner till parken, säger Simon Råsbacken.

Busshållplatserna ska flyttas ut till Parkleden.

– Busstorget är en väldigt stor asfalterad yta som inte behövs, säger Råsbacken som uppger att kommunen och Kalmar länstrafik har en samsyn i frågan.

När samma typ av förändring gjordes i Oskarshamn kom kritik från KLT, men i Hultsfred ska alltså länstrafiken vara med på tåget.

– De har fått önska hur de vill ha det.

undefined
"Stationsparken är parken som bildas mellan Köpingsparken och Stationstorget. Två kullar anläggs för att skapa rumslighet mellan områdena", skriver konsultfirman Tyréns.

Vad är det huvudsakliga skälet till att ni vill flytta ut hållplatserna?

– Dels är det för att få bort den stora asfalterade ytan och göra någonting mer grönt där. Sedan är det mer effektivt för bussarna. De kan köra direkt till hållplatsen och köra raka vägen ut igen.

Maria Bolin, samhällsplanerare på kommunen, menar att det finns mycket outnyttjad yta på stationsområdet.

– Vi har ett pågående planuppdrag där vi ser över hela den ytan för att nyttja den på bästa sätt. Tanken är att det ska bli en trivsam entré till tätorten när man kommer med buss eller tåg, säger Maria Bolin som ser stor potential för den sjönära platsen.

– Det är ett av Sveriges vackraste stationslägen.

undefined
Med en genomtänkt och varierad ljussättning skapas en vacker och trygg park även under nätterna, enligt förslaget.

När ska ni flytta ut busshållplatserna till Parkleden?

– Målet var att kunna göra det inom ett till två år från nu. Men vi får se hur budgetarna ser ut framöver, säger Simon Råsbacken och tillägger att projektet finns med i budgetprocessen.

– Om vi får igenom den budgeten vi vill ha så är det inom två år.

Nya busshållplatser ska anläggas utmed Parkleden.
Nya busshållplatser ska anläggas utmed Parkleden.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!