De sätter eld på skogen – för att gynna hotade arter

Under sommaren kommer 20 hektar skog i Hultsfreds kommun att sättas i brand och leda till kraftig rökutveckling i området. "Det är många hotade arter som är beroende av brand och effekterna som blir av en brand", förklarar Erik Nordlind, reservatsförvaltare på Länsstyrelsen Kalmar.

Delar av Björnnäsets naturreservat brändes redan för några år sedan. Nu ska området i mitten eldas. "En del arter klarar sig inte utan det. Det blir också mer ljusöppna skogar. Sedan är det så att det inte är i träden det brinner utan på marken. En del träd dör men många klara sig. Det blir fortfarande skog kvar", säger Erik Nordlind, reservatsförvaltare på Länsstyrelsen Kalmar.

Delar av Björnnäsets naturreservat brändes redan för några år sedan. Nu ska området i mitten eldas. "En del arter klarar sig inte utan det. Det blir också mer ljusöppna skogar. Sedan är det så att det inte är i träden det brinner utan på marken. En del träd dör men många klara sig. Det blir fortfarande skog kvar", säger Erik Nordlind, reservatsförvaltare på Länsstyrelsen Kalmar.

Foto: OLOF CARLSON

Hultsfred2024-05-25 12:00

Länsstyrelsen i Kalmar kommer under sommaren att utföra en naturvårdsbränning i naturreservatet Björnnäset utanför Hultsfred. 

– Vi har bränt områden i det reservatet redan, det gjorde vi 2019. Så det är ett område på nästan 20 hektar som ligger i mitten av reservatet som nu kommer att brännas, säger Erik Nordlind.

– Vi gör det för att bevara naturvärdena. Det var mycket mer vanligt förr att det brann. Var 20:e till var 60:e år blev det en brand på samma ställe i skogen. Nu är vi väldigt bra på att släcka bränderna, vilket är väl, men baksidan är att vissa arter missgynnas. Så därför gör vi det här nu kontrollerat hellre än att det ska ske naturligt.

undefined
"Till en början blir det kolnat sedan återhämtar sig vegetationen. Det blir mindre gran i området vilket gör att det blir mer ljusöppet. På marken blir det andra arter än vad man kanske är van vid. Det finns en hel del skalbaggar som känner av röklukten och söker sig till områdena. Blomsterfrö som finns i marken och som gror av värmen. Som Brandnäva och Svedjenäva. Lavar som lever på förkolnad ved. Det finns hur mycket som helst", säger Erik Nordlind.

Bränningen kommer att ske under sommaren när brandrisken i skog och mark är som störst. Det för att efterlikna naturliga brandförhållanden så mycket som möjligt. 

Finns det inte risk att branden sprider sig?

– Det är klart att det finns risker med det. Det är mycket förberedelser och att man måste välja en dag då det är rätt vindar och förhållandet så att det går att kontrollera på ett bra sätt. Sedan att vi har slang och folk på plats från start. Då går det att hantera riskerna. Det finns exempel på att det har spridit sig i Sverige, men inte vad vi har varit med om, och det görs ändå ganska många sådana här bränningar nu för tiden. Det är väldigt sällan att det sprider sig. 

undefined
"Jag vet inte än exakt när bränningen kommer ske. Det är en entreprenör som kommer att utföra den. När det blir beror dels på vädret och dels vilka andra bränningar han har. Det blir någon gång under sommaren", berättar Erik Nordlind.
undefined
"Tanken är att vi efter det här kommer att göra en informationsstig i området för att visa vad som händer. Det är roligt att kunna följa de bränningar vi gjorde i området för några år sedan. Där har det börjat hända en del", säger Erik Nordlind.
undefined
Naturvårdsbänningen i Hultsfred är en av flera som Länsstyrelsen i Kalmar utför under våren och sommaren. Övriga sker i Nybro kommun.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!