Därför stänger simhallen i maj: "Det måste göras"

I början av året gjordes en oväntad upptäckt vid Hagadals simhall. Nu måste fjärrvärmeledningarna bytas ut. "Vi kommer att stänga Hagadal i en och en halv vecka i maj", säger Maria Bohlin, enhetschef.

Grävarbeten pågår vid Hagadal där fjärrvärmeledningar ska bytas ut, vilket beräknas kosta 600 000 kronor.

Grävarbeten pågår vid Hagadal där fjärrvärmeledningar ska bytas ut, vilket beräknas kosta 600 000 kronor.

Foto: Jimmy Larsson

Hultsfred2024-04-09 20:00

Nyheten i korthet

  • Hagadals simhall i Hultsfred kommer att vara stängd mellan 1 och 12 maj för underhållsarbeten.
  • Två projekt kommer att pågå under stängningen – byte av en fjärrvärmeväxlare samt utbyte av skadade delar av det interna fjärrvärmenätet.
  • Den totala kostnaden för arbetena beräknas till cirka 800 000 kronor.

Hon berättar att simhallen i Hultsfred håller stängt mellan den 1 och 12 maj.

– Det är ett planerat stopp för att fixa sådant som vi inte kan fixa när verksamheten är igång, säger Maria Bohlin.

– Men sedan vill jag upplysa om att vi har öppet hela sommaren måndag till fredag i simhallen.

undefined
Maria Bohlin berättar att simhallen sedan har öppet måndag till fredag hela sommaren.

Utanför simhallen har förberedelserna påbörjats för de arbeten som ska göras i maj.

– Det är två projekt som pågår. Det ena är att vi ska byta en fjärrvärmeväxlare. Det är ett inplanerat jobb. Det andra är att vi måste byta x antal meter av det interna fjärrvärmenätet, säger Mikael Pettersson, fastighetschef på Hultsfreds Bostäder.

Det handlar inte om Nevels fjärrvärmenät, utan om kommunens egna fjärrvärmeledningar till Hagadal. I januari upptäckte man att delar av ledningarna måste bytas ut.

– De har blivit förstörda. Det har läckt in vatten i isoleringshöljet. Det finns en skada på ledningarna som har medfört att isoleringen har börjat leda ut värmen från rören och ut i marken i stället för att isolera. Det är som att det inte finns någon isolering. Då smälter snön i stället som har legat ovanpå, säger Mikael Pettersson.

undefined
Projektet innebär att simhallen måste stängas i början av maj. Förutom att byta ledningar ska en ny fjärrvärmeväxlare installeras.

Kostnaden för att ta bort de gamla ledningarna och ersätta dem med nya beräknas till cirka 600 000 kronor. Samtidigt ska fjärrvärmeväxlaren i fastigheten bytas ut, vilket kostar 200 000 kronor.

– Det hade vi fått göra i alla fall. Nu har vi försökt att samköra de här två projekten så att det ska bli minimal åverkan för verksamheten.

Mikael Pettersson berättar att de även passar på att göra en annan förbättring i simhallen.

– Av arbetsmiljöskäl flyttar vi vattenmätaren.

undefined
I januari stod det klart att delar av det interna fjärrvärmenätet måste bytas ut.

Ledningsbytet blir en oförutsedd utgift för kommunens fastighetsavdelning.

– Men vi kan inte göra det ogjort och vi kan inte strunta i det. Det måste göras för att verksamheten ska kunna fungera.

Mikael Pettersson hoppas att tidsplanen, som alltså säger att simhallen ska vara stängd den 1–12 maj, kommer att hålla.

Finns det risk för en ännu längre stängning?

– Det är om det skulle bli något problem med svetsningen eller någonting annat. Det är en entreprenad, så vi gör inte jobben själva.

Är det ett av de större arbetena som gjorts vid simhallen på senare år?

– Vi har lagt om tak förut. En sådan här stor anläggning som Hagadal kräver ständigt underhåll, men det här är det största oplanerade underhållet.

undefined
Arbete med fjärrvärmeledningar vid Hagadal.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!