Två nya kontor bildas – chefer hämtas från ÖSK

Två nya kontor bildas i Hultsfred när Östra Smålands kommunalteknikförbund, ÖSK, läggs ner. Cheferna till de nya kontoren hämtas från ÖSK.

ÖSK:s förbundschef Tony Bohlin och projektchef Jens Karlsson tillsammans med turism- och informationschef Malin Albertsson.

ÖSK:s förbundschef Tony Bohlin och projektchef Jens Karlsson tillsammans med turism- och informationschef Malin Albertsson.

Foto: Jimmy Larsson

Hultsfred2024-06-05 15:43

Vid årsskiftet avvecklas kommunalteknikförbundet som Hultsfred haft tillsammans med Högsby.

– I och med avvecklingen av ÖSK fick jag i uppdrag att skissa på en ny organisation för Hultsfreds kommun, säger Tony Bohlin, förbundschef för ÖSK.

Kommunstyrelsen har nu tagit beslut om hur organisationen ska se ut efter årsskiftet.

– Efter årsskiftet, om beslutet tas i fullmäktige, ska det finnas ett teknik- och servicekontor som har hand om gata/park, vägar, renhållning, vatten och avlopp och skog, säger Tony Bohlin och tillägger att även kost, lokalvård och skolvaktmästeri kommer att ingå i verksamheten.

Samtidigt bildas ett samhällsbyggnadskontor.

– Det är nuvarande utvecklingskontor plus turism och de strategiska projektfunktionerna från nuvarande ÖSK som slås samman till ett samhällsbyggnadskontor, säger Jens Karlsson, projektchef på ÖSK.

Tony Bohlin har utsetts till chef för teknik- och servicekontoret.

– Det blir en avdelning med 121 heltidstjänster, säger han.

Jens Karlsson väntas bli chef för det betydligt mindre samhällsbyggnadskontoret.

– Det är inte klart än på pappret, säger Jens Karlsson.

– Men det blir så, säger kommunalrådet Lars Rosander (C).

Enligt Tony Bohlin innebär organisationsförändringen en besparing på fyra tjänster för Hultsfreds kommuns del. Men det krävs inga uppsägningar.

– Det handlar om att Hultsfred tar sin del av kakan och Högsby tar sin del av kakan. Några har redan sökt sig härifrån och fått nya jobb, säger Tony Bohlin och tillägger att det även sker någon pensionsavgång.

Tanken är att kommuninvånarna inte ska märka någon skillnad när ÖSK försvinner.

– Det kommer att komma vatten i kranen 1 januari också, och soporna kommer att hämtas.

Ytterligare en organisationsförändring är på gång inom kommunen.

– Vi har väntat in avvecklingen av ÖSK eftersom det delvis hänger ihop, säger Henric Svensson, administrativ chef.

Han berättar att turismverksamheten flyttas från informationsenheten till samhällsbyggnadskontoret, för att få till ett tätare samarbete med näringslivsverksamheten. Samtidigt slås informationsenheten och kansliet ihop.

– Vi kommer att rekrytera en ny kansli- och kommunikationschef. Nuvarande chefer kommer att erbjudas nya specialistroller, säger Henric Svensson och tillägger att ett nytt strategidokument för kommunens kommunikation också har tagits fram.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!