Det blev skarpt läge direkt - utbildning med timing

Det blev skarpt läge redan innan utbildningen var klar. En omfattande utbildningssatsning drogs igång för personalen i socialförvaltningen redan innan corona.

Ulrika Reinholdsson höll i hygienutbildningen tillsammans med Åsa Karlsson. Och det blev skarpt läge, när hygienreglerna skräptes tidigare i veckan.

Ulrika Reinholdsson höll i hygienutbildningen tillsammans med Åsa Karlsson. Och det blev skarpt läge, när hygienreglerna skräptes tidigare i veckan.

Foto: OLOF CARLSON

Hultsfred2020-05-22 18:00

Och innan satsningen är riktigt avslutad, blev utbildningen högaktuell, när förvaltningen nu skärpt kraven på hygien och användning av skyddsutrustning.

– Det är en utbildning i basal vårdhygien, berättar Ulrika Reinholdsson, som tillsammans med Åsa Karlsson håller i utbildningen. Hygien är det bästa vapnet vi har i kampen mot smitta.

Att använda skyddsutrustning på rätt sätt är också en viktig del i den här utbildningen. Att ta på och av den på ett korrekt sätt är a och o för att den ska fungera.

– Vi tar på oss utrustningen för att visa hur det ska gå till, säger Ulrika Reinholdsson, man tar på sig utrustningen efter en viss rutin och tar av den efter en annan. Ungefär som när flygvärdinnan visar hur man använder flytvästen.

– Vid det här laget har vi hunnit igenom nästan alla, säger Ulrika Reinholdsson, vi är inne på sluttampen nu. 

De nya reglerna för hur utrustningen ska användas har trummats in i deltagarna. Förutom de sedvanliga åtgärderna finns nu ett tillägg om att flergångsvisir ska användas vid vad som kallas för brukarnära arbete.

– Det är för att skydda de äldre från oss i första hand, säger Ulrika Reinholdsson.

Det handlar också mycket om eget ansvar i olika situationer.

Inledningsvis vände sig den här utbildningen till nyanställda och vikarier i äldreomsorgen. Men efter hand har all personal fått möjlighet att damma av sina kunskaper i ämnet. Det kan ju vara några år sedan vårdskolan.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!