Företagare tvingas böta 150 000 kronor

Företagaren omsatte flera miljoner kronor på sina bilaffärer på nätet. Men någon bokföring fanns inte. Först efter att Skatteverket krävt honom på redovisning lämnade han in uppgifter. Ändå fortsatte de oredovisade bilaffärerna i ytterligare ett år.

En företagare i 30-årsåldern från Hultsfreds kommun hade miljoninkomster på bilaffärer. Men inget företag och ingen bokföring.

En företagare i 30-årsåldern från Hultsfreds kommun hade miljoninkomster på bilaffärer. Men inget företag och ingen bokföring.

Foto: TT

Hultsfred2023-12-27 11:59

I näst intill två år ägnade sig den 30-årige företagaren från Hultsfred åt bilaffärer. När skatteverket kontrollerade hans inkomster för 2019 hos banken upptäckte man överföringar och swish-betalningar på sammanlagt 1,1 miljon kronor till hans konto. Pengar han inte redovisat som intäkt av näringsverksamhet, vilket han skulle ha gjort.

Efter Skatteverkets kontroll redovisade mannen 800 000 kronor i intäkter och 748 000 kronor i kostnader, men det saknades verifikationer och Skatteverket skönstaxerade mannen. Trots det fortsatte han med sina bilaffärer även under 2020. Före Skatteverkets granskning redovisade företagaren 90 000 kronor i omsättning. Efter granskningen blev beloppet 2,4 miljoner kronor.

Mannen säger själv till tingsrätten att han inte visste att man måste ha ett företag registrerat. Han uppger att han heller inte kände till nånting om skatt eller moms.

Han påtalar att han betalat skatteskulden på 800 000 kronor som skönstaxeringen lett till och att han nu slutat med bilaffärerna.

Tingsrätten dömer honom för bokföringsbrott till villkorlig dom och samhällstjänst i 140 timmar. Det motsvarar fängelse i fem månader. Han ska dessutom betala en företagsbot på 150 000 kronor samt en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden, eftersom han dömts för ett brott med fängelse i straffskalan.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!