Första språkombuden är taggade för sina nya uppgifter

"Vi har lärt oss mycket" tycker Elin Karlsson, som är en av de 22 första diplomerade språkombuden i Hultsfreds kommun.

Så har de fått sina diplom och är taggade att ta tag i sina nya arbetsuppgifter. Hultsfreds kommun har fått sina första utbildade språkombud.

Så har de fått sina diplom och är taggade att ta tag i sina nya arbetsuppgifter. Hultsfreds kommun har fått sina första utbildade språkombud.

Foto: Olof Carlson

Hultsfred2023-05-25 09:27

Det nya uppdraget går ut på att stötta kollegornas språkutveckling. Många har svenska som andraspråk, och det är inte alltid så lätt att hänga med.

Till vardags jobbar Elin Karlsson inom LSS på Nygatan och Lilla Torget i Hultsfred, men när hon fick chansen att hänga på den här utbildningen på Hulsfreds Lärcenter tog hon den med båda händerna.

– Det har varit väldigt intressant, säger hon, det har givit ett helt nytt sätt att tänka.

– Det ska vara en rak och tydlig kommunikation, säger hon.

Den här biten med kommunikation är något som betonats rakt igenom kursen. Att uttrycka sig så att andra förstår. Både i tal och skrift.

För Elin Karlsson är det också viktigt att jobba för en ökad trivsel på jobbet. Och ett sätt är att se till att alla hänger med.

Till vardags jobbar de 22 språkombuden inom kommunens vård- och omsorgsinrättningar, men har nu ägnat ett antal dagar på skolbänken.

Det är inte så länge sedan kommunen fick kritik från IVO för just bristande språkkunskaper hos vård och omsorgspersonalen.

– Det här är kanske inte hela lösningen, säger Ulrica Svärd Lysti som varit lärare för kursen. Men det hjälper en del.

Redan nu på onsdag börjar Elin Karlsson och de övriga språkombuden att jobba i sina nya uppdrag. Att stötta kollegorna i sin språkutveckling.

– Att ha en fungerande kommunikation gör ett företag eller en organisation effektivare, säger Ulrica Svärd Lysti, som tycker att kursen är lika gångbar inom näringslivet som inom vården.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
 
 
 
 
 
 
Läs mer om