Första tomten såld - ETC köper för 4,5 miljoner

Första tomten i det nya bostadsområdet Herrstorpet är såld. ETC bygg köper tio hektar, för att bygga på både höjden och längden.

I våras togs första spadtaget till det nya bostadsområdet av Lars Rosander, Åke Bergh, Åke Nilsson, Tommy Rälg och Tomas Söreling. Nu är första tomten såld.

I våras togs första spadtaget till det nya bostadsområdet av Lars Rosander, Åke Bergh, Åke Nilsson, Tommy Rälg och Tomas Söreling. Nu är första tomten såld.

Foto: Olof Carlson

Hultsfred2022-09-21 14:09

Totalt handlar det om en affär på 4,5 miljoner kronor och tillträde kommer att ske i december 2024.

– Företaget har för avsikt att bygga både flerbostadshus och villor, säger kommunalrådet Lars Rosander (C) som tillsammans med Åke Bergh (M) och Åke Nilsson (KD) och oppositionsrådet Tomas Söreling (S) presenterade affären på onsdagen.

undefined
Så här ser det ut, området som ETC vill bebygga med både flerfamiljshus och villor. Det handlar om drygt 10 hektar som kommunen sålt tilföretaget.

Som vi tidigare berättat har ETC spännande byggplaner, det ska bli ett fyra våningar flerbostadshus, en radhuslänga och nio fristående villor. Alla i trä och med naturliga material rakt igenom. Bland annat ska halm användas för isolering.

– De ska också vara näst intill självförsörjande med energi, säger Lars Rosander.

Det här är dock inget som kommer att hända så på direkten. Tillträde sker först i december 2024.

– Men de vill vara ute i tid för att försäkra sig om marken, säger Lars Rosander. De håller just nu på att bygga i Växjö, och tar det i den takt de klarar av det.

Det aktuella området på Herrstorpet ligger närmare järnvägen och är inte det absolut mest sjönäras.

– Det ska bli några villatomter emellan, säger Åke Nilsson.

Han understryker att det är det största planerade bostadsprojektet i Hultsfred på mycket länge.

– Det är verkligen roligt att det kommit så här långt, säger han, det har tagit sin lilla tid.

Han räknar, precis som de övriga i kommunstyrelsens arbetsutskott, med att den här affären ska bli mycket värdefull för kommunen.

Genom att bygga attraktiva bostäder hoppas han att det ska locka till inflyttning. Vilket i sin tur kan visa sig vara värdefullt för näringslivets framtida kompetensförsörjning.

När området planerades för några år sedan räknade man med en kostnad på cirka 70 miljoner för exploateringen av området. Så den här första köpesumman är bara en bråkdel av det. Men det är inget som oroar kommunledningen.

– Vi kan nog aldrig räkna hem kostnaden på tomtförsäljning, säger Åke Nilsson, men vi kan ta igen det på inflyttning till exempel. Vi behöver det här för att utveckla kommunen.

Tomas Söreling håller med. 

– Utveckling måste få kosta, säger han, annars kommer allt att stå stilla. Men vi får se om det blir någon "proppen ur-effekt".

– Det är fantastiskt, tycker Åke Bergh, att det har kommit så här långt. Det har varit en lång resa. Men nu känns det som om vi passerat en milstolpe.

Rosander berättar också att det pågår förhandlingar med ett par andra intressenter om tomter i området. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!