Fortsatt oro för låga vattennivåer

Bevattningsförbudet hävdes för ett par veckor sedan, men nivåerna i kommunens brunnar är fortfarande oroande låga på sina håll.

Åke Nilsson, ordförande i förbundsstyrelsen oroar sig för vattentillgången i kommunen.

Åke Nilsson, ordförande i förbundsstyrelsen oroar sig för vattentillgången i kommunen.

Foto: Charlotte Madestam

Hultsfred2018-10-09 15:30

Det framgår av en redovisning som presenterades förbundsdirektion i Östra Smålands kommunalteknikförbund vid det senaste sammanträdet.

– Framförallt är det brunnen i Målilla där nivån är låg, säger ordförande Åke Nilsson (KD).

– Den ligger nära Emån, där det fortfarande är lite vatten trots att man släppt på lite mera för att leva upp till vattendomarna.

Vattenverket i Målilla är dock på gång att få en ny råvattenbrunn. Den ligger dock i samma område nära Emån som den gamla, vilket gör att Åke Nilsson har ganska begränsade förhoppningar om bättre vattentillgång.

Men en ny brunn har andra orsaker. Med tiden slammar brunnarna igen, som för att de inte ska sina, behövs nya borrhål med jämna mellanrum.

– Det är mera glädjande i Virserum, säger Åke Nilsson, där grusåsen ser ut att vara riktigt välförsedd med vatten, så här är det skapligt bra med vatten.

När det gäller vattenverket i Hultsfred, ser nivåerna ut ungefär som de gjorde vid den här tiden förra året, berättar Åke Nilsson.

Och förra året var det låga, om än inte katastrofala nivåer.

Resultatet av den här redovisningen blev att direktionen tog beslut om att noga bevaka utvecklingen och samtidigt jobba fram en skrift med tips om hur man bäst sparar på vattnet. I hushållet främst, men också påminna om det både olämpliga och förbjudna i att tvätta bilen hemma på garageuppfarten.

Vattennivåerna i kommunens brunnar är alltjämt oroande låga.
Vattennivåerna i kommunens brunnar är alltjämt oroande låga.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!