Går 18 miljoner kronor back om prognosen håller

Flera av socialnämndens olika verksamheter kostar mer än väntat. Prognosen för 2020 pekar på ett underskott på 18 miljoner kronor, jämfört med budgeten.

Delårsrapporten till och med sista april blev ingen rolig läsning. Prognosten pekar på ett underskott på i värsta fall 18 miljoner kronor, berättar ordförande Per-Inge Petterson (C).

Delårsrapporten till och med sista april blev ingen rolig läsning. Prognosten pekar på ett underskott på i värsta fall 18 miljoner kronor, berättar ordförande Per-Inge Petterson (C).

Foto: OLOF CARLSON

Hultsfred2020-06-16 22:00

– Men vi förväntar oss att få ett extra statsbidrag på 1,2 miljoner, säger nämndens ordförande Per-Inge Pettersson (C). I så fall landar vi på 16,8 miljoner.

Det extra bidraget utlovades av staten, för att täcka extra sjukskrivningskostnader för coronapandemin. Personalen har fått förhållningsorder om att hålla sig hemma vid minsta lilla symptom.

– Men det har inte drivit upp sjukskrivningstalen så mycket som vi befarade, säger Per-Inge Petterson. Sjukskrivningen ligger på runt nio procent. Förra året låg den på 6,5 procent.

Försörjningsstöden kostar mer än väntat. Den posten ger ett underskott på fyra miljoner kronor. Likaså har kostnaderna för skyddat boende ökat med två miljoner.

– Vi har också en avvikelse med 1,1 miljoner på individ- och familjeomsorgen, säger Per-Inge Pettersson.

Men han betonar att det inte beror på att kostnaderna ökat, tvärtom har jobb lagts på att minska kostnaderna. Det handlar i stället om att budgeten sänktes kraftigt eftersom man förutspådde ett minskat tryck på avdelningen.

Största enskilda underskottet ligger på hemtjänsten, med 6,3 miljoner kronor. Vilket nästan helt balanseras av positiva avvikelser inom hela äldreomsorgen.

Delårsrapporten godkändes i nämnden med ett tillägg från Jonny Bengtsson (S) som ville se en redovisning av kostnaderna för hjälpmedel, där kostnaden ökade.  Han vill veta vad det är som blivit dyrare, och få med ökningen i nästa års budget.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!