Tillfällig väg behövs när Fabriksgatan grävs upp

Vatten och avloppsledningarna på Fabriksgatan ska bytas ut. Men för att kunna göra det måste man först borra sig under järnvägen.

Två stora gropas har grävts. Där ska borrutrustningen få plats, för att borra sig under järnvägen. Under tiden är Fabriksgatan avstängd och trafikanterna får ta en tillfällig väg förbi gamla Fiberplankfabriken.

Två stora gropas har grävts. Där ska borrutrustningen få plats, för att borra sig under järnvägen. Under tiden är Fabriksgatan avstängd och trafikanterna får ta en tillfällig väg förbi gamla Fiberplankfabriken.

Foto: Olof Carlson

Hultsfred2023-03-17 10:47

Förberedelserna för det är i full gång.

– På måndag kommer ett företag som ska borra under järnvägen, säger David Nelson, driftschef på VA-avdelningen hos ÖSK.

– Vi kommer att borra igenom två grova rör som vi sedan kan dra vatten- och avloppsledningarna igenom.

Den här första etappen handlar om den lilla gatstumpen från Andersbovägen till vändplanen. Men steg två blir sedan att byta ledningarna längs hela Fabriksgatan.

– Men det jobbet börjar först om ett par månader, säger David Nelson.

För att inte privatpersoner och företag ska bli avskurna, kommer en tillfällig väg att öppnas in till villarkvarteret, bilverkstan och plåtslageriet.

– De får åka via Hultsfredshus-området, över järnvägsövergången, och förbi gamla Fiberplankfabriken, säger David Nelson. Då kommer de ut på Fabriksgatan igen.

Den grävningen som är i gång, är till för att få plats med borrutrustningen, berättar David Nelson.

– Det är väldigt noga med specifikationerna på groparna. Det ska vara rätt lutning, rätt djup och så vidare.

Det kommer att bli två stora gropar. En på var sida om Linköpingsspåret, där borrutrustningen ska stå.

– Det kompliceras ytterligare av att vi har en hel del grundvatten som vi måste pumpa bort, säger David Nelson.

Under tiden som det här förberedande jobbet pågår, är Fabriksgatan helt avstängd vid korsningen med Andersbovägen och trafikanterna hänvisas till den tillfälliga vägen.

När de båda grova rören är på plats, läggs hålen igen och vägen öppnas.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!