Gymnasieelev får strängaste straffet för upprepat fusk

En elev på gymnasiet har påkommits med att ha fuskat vid upprepade tillfällen. Nu har nämnden beslutat stänga av eleven i två veckor, vilket också medför att hen blir utan sitt studiebidrag under en månad.
En elev på gymnasiet har påkommits med att ha fuskat vid upprepade tillfällen. Nu har nämnden beslutat stänga av eleven i två veckor, vilket också medför att hen blir utan sitt studiebidrag under en månad.

En elev har fått det strängaste straffet, två veckors avstängning, för upprepat fusk. "Väldigt allvarligt."

Hultsfred 12 november 2021 12:41

Det säger barn- och utbildningschef Martin Snickars, sedan nämnden beslutat stänga av en elev på gymnasiet för fusk.

– Eleven har tagit en uppsats från Internet, nästan rakt av, och lämnat in som sin egen. Vi har ett digitalt system som granskar och jämför elevtexter med texter som finns på Internet. Det har vi haft i jättemånga år, det känner eleverna till att det finns ett system så man inte ska kunna fuska, förklarar han.

Fusket har förekommit upprepade gånger, så eleven har haft samtal med först sin lärare, sedan skolans rektor, följt av en skriftlig varning från rektorn, innan fusket nu resulterar i en avstängning.

– När det kommer upp på nämndsnivå är det väldigt allvarligt. Eleven har inte förstått att det inte är tillåtet, eller inte velat förstå helt enkelt, säger Martin Snickars. Eleverna känner mycket väl till, redan från grundskolan, att man inte får fuska på prov och redovisningar. Gör man likadant på högskolenivå, blir man avstängd från utbildningen. Det får ju enorma konsekvenser.

– Så, tillägger han, det är väldigt viktigt att förstå att det inte är en väg att gå.

Eleven stängs av i två veckor. Det är strängaste straffet som går att dela ut på gymnasienivå för fusk, vilket också betyder att eleven blir av med sitt studiebidrag under en månad.

Vad händer med eleven framåt?

– Eleven får ha samtal med studie- och yrkesvägledare om sin framtid och kanske även med elevhälsan, om själva beteendet att fuska. Så det kommer fler insatser under de här två veckorna. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa