Hotas av vite för vilseledande text

En näringsidkare i Hultsfreds kommun hotas av vite, om inte beskrivningen av varor i nätbutiken görs om.

Lagen säger att beskrivningarna inte får innehålla medicinska eller hälsomässiga texter som inte är vetenskapligt bevisade.

Lagen säger att beskrivningarna inte får innehålla medicinska eller hälsomässiga texter som inte är vetenskapligt bevisade.

Foto: Lars-Göran Norlin

Hultsfred2020-05-15 10:00

Miljö- och byggnadsnämnden har under ganska lång tid slagit ner på varubeskrivningarna i nätbutiken. Nu hotar nämnden med ett vite om inte rättning sker.

Nämnden kräver att näringsidkaren ska införa ett nytt arbetssätt, som ser till informationen till kunderna inte innehåller några otillåtna hälsopåståenden, eller medicinska påståenden. Det är två punkter nämnden slår ner på, och man kräver ett vite på 1 500 kronor för var och en av punkterna.

Vid ett besök hos näringsidkaren upptäcktes att texterna var vilseledande för konsumenterna genom påståenden om just medicinska eller hälsomässiga effekter. Något som inte är tillåtet enligt lagstiftningen.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!