Ja till nya duschbås – men nej till gratis skolfrukost

100 000 kronor satsas på tolv nya duschbås i Hagadal. Däremot finns inga pengar till ytterligare satsningar på skolfrukost eller mensprodukter.

Tolv nya duschbås ska byggas i Hagadals sim- och sporthall i Hultsfred.

Tolv nya duschbås ska byggas i Hagadals sim- och sporthall i Hultsfred.

Foto: Jimmy Larsson

Hultsfred2024-04-22 10:01

Sedan tidigare finns fyra duschbås i Hagadals sim- och sporthall. Nu har barn- och utbildningsnämnden beslutat att ytterligare tolv duschbås ska byggas där.

– Det har varit ett önskemål från eleverna på högstadiet och gymnasiet, säger barn- och utbildningschef Martin Snickars.

Satsningen kostar cirka 100 000 kronor.

– Det blir fyra nya duschbås till varje omklädningsrum.

Barn- och utbildningsnämnden har även tagit ställning till en motion om fri skolfrukost som lämnats in av Lennart Davidsson (KD).

undefined
Enligt barn- och utbildningsnämnden kostar det för mycket pengar att servera skolfrukost till alla elever.

Enligt Snickars serveras inte frukost till 1 150 av kommunens 2 300 elever i dag.

– Skulle vi ha frukost till samtliga elever krävs det två, tre eller ibland fyra frukostserveringar, säger han och berättar att livsmedelskostnaden beräknas till tolv kronor per elev och dag.

– Det kräver också utökning av personal, extra städning och framför allt pedagogisk personal som har tillsyn när eleverna äter frukost.

Den totala kostnaden för frukostservering till 1 150 elever beräknas därför uppgå till 8,8 miljoner kronor per läsår. På grund av det ekonomiska läget föreslår nämnden att fullmäktige avslår motionen.

Nämnden föreslår även avslag på Marianne Vifell Waters (M) motion om gratis mensprodukter till flickor och kvinnor i åldern 12–25 år.

Redan i dag erbjuds gratis mensprodukter till alla elever i åldern 12–19 år, men inte till vuxna. Enligt nämnden räcker inte budgeten för att täcka de kostnader som förslaget skulle medföra. Däremot ska mensprodukter göras mer tillgängliga på samtliga skolor.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!