Klart med riktlinjer för obetalda förskoleavgifter

Nu har kommunen beslutat hur obetalda avgifter för förskola och fritids ska hanteras. Något som kan ligga till grund för orosanmälningar.

Kommunen har beslutat om nya riktlinjer för obetalda avgifter till förskola och fritids.

Kommunen har beslutat om nya riktlinjer för obetalda avgifter till förskola och fritids.

Foto: Anders J Andersson

Hultsfred2024-03-19 16:13

I höstas kunde Vimmerby Tidning berätta att Hultsfreds kommun nu låter barnen gå kvar även om vårdnadshavarna inte betalar förskole- eller fritidshemsavgifter.

Nu har barn- och utbildningsnämnden beslutat rutiner för hanteringen av de obetalda avgifterna. Förutom vanliga anstånd, påminnelser, krav och indrivning finns också en rutin där rektorn två gånger per år får information om vilka som inte betalat.

Det ska ske genom ekonomikontorets försorg i februari respektive september varje år. Sammanställningar görs på individnivå med personnummer, belopp samt vilken eller vilka månader som är obetalda. De skickas i slutna kuvert via skoladministratörer till respektive rektor.

Varför gör ni så?

– Rektor behöver ha kännedom om obetalda fakturor för att kunna följa upp om oro kring barnet och göra orosanmälan. Betalas inte avgifterna kan det vara signaler, inte på att barnet far illa, men att något inte stämmer, säger Martin Snickas, barn- och utbildningschef.

Han uppger att han saknar detaljkunskaper kring enskilda barn och därför inte kan ge några exempel på vad det kan vara.

– Det är ju en varningssignal att man använder sin inkomst till att betala andra saker och väljer bort att betala förskoleplatsen. Det behöver inte vara felaktigheter och barnen kan må bra hemma, poängterar han, samtidigt som han trycker på att förskolan är viktig för barnens lärande även om den är ett fritt val.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!