Knektagårdens framtid ska granskas

Framtiden för Knektagården i Hultsfred sätts under luppen, när socialnämnden ska försöka förutse vilka lokaler man behöver.

Knektagårdens framtid ska granskas. Hur många lokaler behövs egentligen frågar sig socialnämnden.

Knektagårdens framtid ska granskas. Hur många lokaler behövs egentligen frågar sig socialnämnden.

Foto: OLOF CARLSON

Hultsfred2020-05-18 22:00

I dagsläget har kommunen sex olika verksamheter på det gamla sjukhemsområdet. Samtidigt som det pågår en större utbyggnad av äldreboenden i kommunen. 

Nu vill socialnämnden genomföra en omfattande utredning av vilka lokalbehov som kommer att finnas här när utbyggnaden är klar.

– Det finns också flera hus på området som inte socialnämnden har någon direkt nytta, säger ordförande Per-Inge Pettersson (C) och tänker då på musikpaviljongen och föreningshuset. Men också på kontorslokalerna i Husaren-villan.

Den här utredningen ska vara klar till hösten, och resultatet ska tänkas igenom noga.

– Vi kan inte ta bort det särskilda boendet här förrän utbyggnaden är klar, säger Petterson.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!