Kommunen stöttar: "Järnvägen är en livsnerv"

Hultsfreds kommun är redo att skjuta till pengar för en upprustning av Stångådalsbanan. Kommunledningen har gjort en avsiktsförklaring.

Hultsfreds kommun är redo att förskottera mångmiljonbelopp för att få till stånd en upprustning och mer trafik på Stångådalsbanan.

Hultsfreds kommun är redo att förskottera mångmiljonbelopp för att få till stånd en upprustning och mer trafik på Stångådalsbanan.

Foto: OLOF CARLSON

Hultsfred2020-05-27 19:00

– Vi är alla överens om att det egentligen är statens ansvar att utveckla järnvägarna, säger kommunalrådet Lars Rosander (C). Men när inte staten tar sitt ansvar får kommunerna gripa in.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gjort en avsiktsförklaring att man vill gå tillsammans med övriga kommuner längs banan och förskottera en utbyggnad av järnvägen. I första läget handlar det om att bygga ett mötesspår vid stationen i Rockneby, utanför Kalmar. Det skulle öka möjligheten till betydligt tätare trafik på Stångådalsbanan.

Någon direkt prislapp är inte satt på den här förskotteringen, men Lars Rosander räknar med att den hamnar någonstans i storleksordningen fem, sex miljoner kronor.

– Kostnaden kommer att fördelas mellan kommunerna efter folkmängd, säger han.

Ett mötesspår i Rockneby är dock bara första steget, det behövs mer framöver. Ytterligare ett mötesspår i Gullringen står på önskelistan, liksom också en del arbeten vid stationen i Högsby.

– Det är inte första gången vi går in så här och förskotterar olika projekt, säger Lars Rosander. 

Tidigare har det handlat om flera stora vägprojekt, där kommunerna gått in med förskott och på sätt fått bollen i rullning.

– Det här är vårt sätt att bidra. Järnvägen är en livsnerv i våra trakter, säger Lars Rosander, och vi kommer att fortsätta att jobba för en statlig finansiering av utbyggnaden.

Och det behövs. Rosander räknar med en kostnad på ett par miljarder för att få till en komplett järnväg.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!