Kommunens personal tankade 114 000 liter diesel

Trots höga målsättningar går det långsamt för Hultsfreds kommun att ställa om till fossilfritt. Knappt fyra av tio bilar i de kommunala verksamheterna är miljöbilar.

5 783 kilo biogas tankades i kommunens bilar under förra året. Men diesel är fortfarande det dominerande bränslet.

5 783 kilo biogas tankades i kommunens bilar under förra året. Men diesel är fortfarande det dominerande bränslet.

Foto: Jimmy Larsson

Hultsfred2022-06-13 05:00

Vimmerby Tidning har tittat närmare på bränsleförbrukningen i kommunens bilar. Diesel är fortfarande det överlägset vanligaste bränslet, enligt en sammanställning som gjorts av kommunens hållbarhetsstrateg Arvid Lindblad. Under 2021 såg fördelningen mellan olika bränslen ut så här:

114 764 liter diesel

3 473 liter bensin

5 783 kilo biogas

2 452 liter biodiesel

Under perioden 2009–2020 minskade bensinförbrukningen samtidigt som kommunens förbrukning av diesel ökade stort.

Har bensinen i första hand bytts ut mot diesel i kommunens verksamheter?

– Det fanns flera bensinbilar och flexifuelare innan. De har ersatts av diesel när det begav sig. Bensinarna har dock kommit in något igen på grund av hybridtekniken och gasbilar. Nu och framöver tar vi steg bort från det fossila, säger Arvid Lindblad.

Varför har ni valt just dieselbilar?

– Därför att det har varit ett rimligare alternativ mot bensinbilar under dessa åren gällande driftsekonomi och miljö. Sedan har dieslar bytts ut mot el- och gasbilar.

Hultsfreds kommun hade tidigare som målsättning att öka andelen miljöbilar till 90 procent år 2020. Två år senare har kommunen fortfarande inte nått målet. I dagsläget uppgår andelen miljöbilar till 38,3 procent. I den siffran ingår både personbilar och lätta lastbilar.

Tittar man bara på personbilar är miljöbilsandelen 62,1 procent. Av de lätta lastbilarna är 4,8 procent miljöbilar.

– Målet sattes 2011, det får man ha i bakhuvudet. Definitionen har ändrats efter det. Miljöbilar var någonting annat än vad det är i dag, säger Arvid Lindblad.

Vidare pekar han på att det tidigare inte har funnits samma möjligheter som i dag att ladda elbilar och tanka biogasbilar.

Varför är det så stor skillnad mellan personbilar och lätta lastbilar?

– Det beror mycket på hur fordonsparken är sammansatt. Vi har lite lättare att påverka personbilarna, säger Arvid Lindblad och tillägger att de byts ut i större antal, medan lätta lastbilar behålls över längre tid.

Kommunen har tills vidare släppt målet om 90 procent miljöbilar. Numera är målet att ha en 100 procent fossiloberoende fordonspark.

– Hur nästa miljöbilsdefinition blir påverkar hur vi sätter mål framåt – alltså om miljöbilar eller vad det ska heta.

Enligt de senaste siffrorna är 64,4 procent av kommunens fordon fossiloberoende, vilket innebär att de kan drivas på förnybara bränslen.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!