Kraftigt överskott i budgeten för 2019

Kommunstyrelsens budgetförslag pekar på ett överskott med 11,3 miljoner nästa år. Ett bra resultat, även om det inte når riktigt ända fram till målet, tycker ekonomichefen Henric Svensson.

Överens om tagen i budgeten. Tomas Söreling (S) Åke Nilsson (KD Lars Rosnader (C) Åke Bergh (M) och Carl-Johan Pettersson (SD) ställer sig bakom budgetförslaget-

Överens om tagen i budgeten. Tomas Söreling (S) Åke Nilsson (KD Lars Rosnader (C) Åke Bergh (M) och Carl-Johan Pettersson (SD) ställer sig bakom budgetförslaget-

Foto: Olof Carlson

Hultsfred2018-06-05 16:30

Enigheten är som vanligt stor bland Hultsfreds politiker, under hela processen blev det bara en enda votering. Och då var man egentligen överens i sak.

Socialdemokraterna hade lagt ett förslag om att satsa 500 000 kronor på att marknadsföra Vartaområdet, när saneringen blir klar. Något som majoriteten egentligen inte hade något emot, men eftersom det redan finns en slant avsatt för det, ville man minska anslaget till 200 000 kronor.

– Vi vill ta den här chansen att utveckla centrala Hultsfred, säger Tomas Söreling (S), som i sista stund fick med satsningen i budgeten för nästa år.

En ovanligt positiv skatteunderlagsprognos presenterades i april, och det öppnade möjlighet till att öka budgeten för Barn- och utbildningsnämnden med 4,8 miljoner kronor. Pengar som kommer att användas för att skapa två nya förskoleavdelningar i det gamla HVB-hemmet i Ekeberg. Något som är akut, för kön är lång. Dessutom satsar man 1,6 miljoner på nya tjänster för SFI och 2,2 miljoner för utökad nattbemanning inom socialtjänsten.

Men allt är inte full fart framåt i budgeten. Demografimodellen, som tar hänsyn till befolkningsutvecklingen gör att verksamheterna generellt får banta med en halv procent, som en direkt följd av befolkningsminskningen.

Demografimodellen har också en "kundstyrd" del som tar hänsyn till antalet kunder. Den skapar en minskning på barn- och utbildningsnämnden med en miljon, medan socialnämnden får ett tillskott.

Taxan för musikskolan tas bort helt och hållet nästa år. En fråga som vållade en debatt i kommunstyrelsen och en tillfällig majoritet av socialdemokrater, liberaler och Sverigedemokrater drev igenom frågan. Trots att C,M och KD höll emot, och hellre ville se en liten avgift för ordningens skull.

Taxan för instrumenthyra kommer dock att bli kvar som tidigare.

På investeringssidan är högtryck nästa år. Objekt för 139,5 miljoner finns med på listan, bland annat då den nya förskolan i Södra Ekeberg.

Socialdemokraterna ville dock flagga för att det kan komma till mer i november när nya fullmäktige tar beslut. Då hoppas man på en utveckling av Hagadal enligt den utredning som ska vara klar då.

– Sammanfattningsvis har det varit en bra budgetprocess, tycker kommunalrådet Lars Rosander, vi har en budget vi kan vara trygga med och en förhållandevis stabil ekonomi,

Ett bra resultat, även om det inte när hela vägen till tvåprocentmålet, tycker ekonomichef Henric Svensson.
Ett bra resultat, även om det inte när hela vägen till tvåprocentmålet, tycker ekonomichef Henric Svensson.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!