Kvinnojouren tvingas göra sig av med stödboende

Efter en missad bidragsansökan till Socialstyrelsen uppstod en tuff ekonomisk kris för Kvinnojouren Hultsfred Vimmerby. Det slutade bland annat med att det skyddade boendet i Hultsfreds kommun fick sägas upp. Färre kvinnor kan nu få hjälp.

Elaine Sanches är verksamhetschef på Kvinnojouren Hultsfred Vimmerby som nu tvingats göra sig av med ett av sina stödboenden för att de inte har råd att betala hyran.

Elaine Sanches är verksamhetschef på Kvinnojouren Hultsfred Vimmerby som nu tvingats göra sig av med ett av sina stödboenden för att de inte har råd att betala hyran.

Foto: Anders J Andersson

Hultsfred2024-02-13 11:30

Förra året hade Kvinnojouren Hultsfred Vimmerby 350 stödsamtal med utsatta kvinnor och tjejer över 18 år. De hjälpte också åtskilliga med stödboenden i akuta lägen.

Föreningen har två lägenheter. Men efter att styrelsen missade skicka in ansökan om bidrag till Socialstyrelsen såg man hur pengarna snabbt skulle ta slut. Nödåtgärder fick sättas in och verksamhetschefens tjänst skäras ned. Det slutade med en minskning med 25 procent av arbetstiden.

Dessutom tvingades man säga upp lägenheten hos Hultsfreds Bostäder.

Kvinnojouren får visserligen bidrag från flera håll; Hultsfred och Vimmerby kommuner, Sparbanksstiftelsen, Region Kalmar, företag, föreningar och privatpersoner. Men pengarna från Socialstyrelsen står för en betydande del av intäkterna.

– Lägenheten i Hultsfred kostade oss 60 000 kronor per år plus 2 000 kronor för internet, berättar verksamhetschefen Elaine Sanches.

I Vimmerby kommun sponsrar Vimarhem lägenheten. Lägenheten i Hultsfred håller nu på att tömmas och lämnas tillbaka den 29 februari.

Vad innebär detta för er verksamhet?

– Vi kan inte ta emot alla de som behöver någonstans att ta vägen. Vi får hänvisa till andra kvinnojourer. Det är jättesvårt för vi som jobbar med detta ser helheten och hur mycket de behöver oss.

Hon säger att det var i Hultsfred som kvinnojouren startade för 36 år sedan.

– Trots det kommer vi inte att ha någon lägenhet här. Det är förvirrande att man inte kan sponsra oss med en lägenhet när det är så många som ska rivas, säger Elaine Sanches.

Ytterligare en skillnad mellan lägenheterna är att till den i Vimmerby får husdjur tas med. Det innebär att kvinnor och tjejer som är allergiska nu inte kan få något stödboende alls hos Kvinnojouren Hultsfred Vimmerby utan man tvingas även av detta skäl försöka hitta placeringar längre bort.

Exakt hur många kvinnor som årligen får hjälp kan hon inte säga.

– Det är olika men våldet har ökat mot kvinnor. En familj kan bo i flera månader eller bara några nätter, det beror på deras behov.

Elaine Sanches berättar att det nästan varje dag ringer kvinnor eller tjejer över 18 år som önskar skyddat boende.

– Båda lägenheterna brukar jämt vara upptagna så det blir svårare att hjälpa till nu. Vi måste säga nej till fler när lägenheten i Vimmerby är upptagen.

Den mest akuta finansiella krisen räddades genom att Vimmerby kommun betalade ut sitt stöd på 94 000 kronor redan i början av 2024 i stället för längre in på året. Hultsfred betalar sedan tidigare ut bidraget på 100 000 tidigt på året.

Vid årsmötet på lördagen bestämdes att verksamhetschefen också blir firmatecknare vilket gör att hon nu också kan göra föreningens bidragsansökningar.

Även om hösten och vintern blev dramatisk för föreningen lyckades den ändå genomföra flera aktiviteter under året. Tillsammans med Region Kalmar drog man igång våldsförebyggande insatser med målet att ge barn redan från förskoleåldern information om våld i nära relationer.

undefined
Kvinnojouren Hultsfred Vimmerby hade årsmöte på lördagen. Årsmötet valde bland annat att göra några uppdateringar av stadgarna och beslutade att verksamhetschefen nu blir firmatecknare och därmed kan ansöka om bidrag.

– Trots alla svårigheter känner vi oss starka och är tacksamma för alla dessa kvinnor som ser helheten och det viktiga arbete vi gör. Jag blir rörd när de ringer och säger att de vill hjälpa till, det ger mig styrka varje dag, säger Elaine Sanches.

Kvinnojouren

Till ny styrelse valdes följande personer:

Ordförande Catarina Ekström valdes på tvåårigt mandat förra året.

Vice ordförande Christel Rüdiger Karlsson omvaldes på ett år.

Till ny kassör valdes Charlotte Gustavsson på två år.

Nya ledamöter på ett år vardera är Monica Nilsson och Sandra Muukki samt ny revisor på ett år Monica Nälgård.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!