Länsstyrelsen stoppar fiberbolag – får grävförbud

Länsstyrelsen Kalmar län förbjuder nu företaget Open Infra Core från att gräva för fiber i flera kommuner, bland annat Hultsfred. Anledningen till förbudet är att fiberföretaget brutit mot tidigare avtal och tillstånd.

Arkivbild. Open Infra förbjuds från att gräva ner fiber i delar av Hultsfreds kommunm, efter upprepade överträdelser. Förbudet ska gälla ett projekt i Tulunda och ett i Mörlunda.

Arkivbild. Open Infra förbjuds från att gräva ner fiber i delar av Hultsfreds kommunm, efter upprepade överträdelser. Förbudet ska gälla ett projekt i Tulunda och ett i Mörlunda.

Foto: Arkiv

Hultsfred2024-05-21 15:37

Magnus Danbolt är enhetschef på länsstyrelsen och i ett pressmeddelande skriver han att Länsstyrelsen Kalmar län anser att företaget inte fullgjort sina skyldigheter enligt tidigare tillstånd och godkännanden.

– Då har vi enligt miljöbalken möjlighet att fatta ett sådant här beslut, men det är mycket ovanligt att vi tvingas ta till en sådan nödåtgärd, säger han i pressmeddelandet. 

Förutom förbudet i Hultsfred förbjudes Open Infra Core också från att gräva ner fiberkablar i delar av Högsby och Västerviks kommuner. 

"Alla som ska göra en åtgärd som till exempel att gräva i naturen ska utföra de skyddsåtgärder, begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs", står det i pressmeddelandet och där finns också flera exempel på där företaget inte ska ha gjort rätt.

Man nämner bland annat att Open Infra Core grävt ner en kabel i Hulöhamns naturreservat, i Loftahammar, på en annan plats än de fått dispens för samt grävt utan tillstånd i Vindåsens naturreservat. Vid ett tillsynsbesök i Vimmerby kommun kunde länsstyrelsen också konstatera att bolaget gjort flera felaktiga grävningar och skador på naturmiljön. Sammanlagt har bolaget verksamhet eller har haft verksamhet i sex av länets kommuner där åtaganden och beslut inte har följts. 

– Utifrån den tillsyn som vi har gjort kan vi inte utesluta att det skett en betydande påverkan på miljön och naturvärdena i de aktuella områdena. Vi har också anledning att befara att överträdelserna kommer upprepas, eftersom bolaget har undvikit att pröva verksamheten under en längre tid och vid flera olika tillfällen på olika platser i länet, menar Magnus Danbolt i pressmeddelandet.

Förbudet gäller projekt där man ännu inte börjat att gräva men där bolaget har anmält samråd enligt miljöbalken.

Till Vimmerby Tidning säger Magnus Danbolt att det här är första gången man tar till en så här sträng åtgärd i länet.

– Vi har inte gjort någon sådan  här åtgärd förut i länet men vi gör det nu, och det beror på att det väldigt flagrant övertramp och att vi misstänker att det här kommer att hända igen, säger han.

Han förväntar sig dock att Open Infra kommer att överklaga.

– Det gör vi, man får överklaga till Mark- och miljödomstolen i så fall.

Emma Berg är kommunikatör på Open Infra. Hon skriver i ett mejl till VT, som också skrivit om beslutet, att man försöker lösa situationen.

– Vi har just blivit informerade om detta och håller just nu på att sätta oss in i detaljerna kring beslutet. Vi kommer självklart sätta in nödvändiga resurser för att försöka lösa denna situation, skriver hon.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!