Så blir trafiken på Tors Plan – Trafiknämndens besked

Frågorna "på byn" är många. Hur kommer man att få köra i centrum när Tors Plan är klar. Och får man köra alls? Vi kommer bland annat att få lära oss vad begreppet gångfartsområde betyder.

Första skyltarna är på plats. Här vid Oskarsgatan mitt i Hultsfred, där det blivit både fordonstrafik förbjudet och gångfartsområde. I alla fall tillfälligtvis.

Första skyltarna är på plats. Här vid Oskarsgatan mitt i Hultsfred, där det blivit både fordonstrafik förbjudet och gångfartsområde. I alla fall tillfälligtvis.

Foto: Olof Carlson

Hultsfred2023-05-22 18:00

Det kommer att bli en hel del av den varan både på nuvarande Storgatan och på Oskarsgatan.

Tittar vi på Storgatan först stängs den av för genomfartstrafik. Från korsningen med Hagadalsgatan ungefär, blir det gångfarsområde in till torget. Men i stället för att köra rakt igenom, får den enkeltriktade trafiken vika av och krypköra på Oskarsgatan förbi hotell Hulingen, där det även fortsättningsvis kommer att bli några parkeringsplatser, med en tidsbegränsning på 30 minuter.

Ett antal stabila pollare kommer att visa var gångfartsområdet börjar.

För trafiken på Oskarsgatan, på väg norrut, börjar gångfartsområdet och enkelriktningen strax innan "Street Movesprojektet", och sedan för bilisterna vika av förbi kupan ut på Storgatan som kommer att bli enkelriktad ett stycke söderut.

På det hela taget kommer det att bli en hel del enkelriktade gator i central Hultsfred. Men –  enkelriktningen kommer inte att gälla cyklister. De ska även i fortsättningen kunna åka närmaste vägen. Så det gäller för bilisterna att se upp.

– Vi gör det för att gynna dem som väljer att ta cykeln i stället för bilen, säger Johan Svensson (M), ordförande i kommunens trafiknämnd. Det kommer att bli ett helt annat trafikflöde i centrum, men vi tror att det kommer att fungera bra. Syftet med förändringarna är att skapa en säkrare trafiksituation för oskyddade trafikanter.

Som alternativ väg förbi Tors Plan vill han i stället rekommendera Parkleden, förbi järnvägsstationen. Den kommer inte att beröras av några förändringar.

Gångfartsområde är en nyhet för många av bilisterna i Hultsfred. Det här blir första gången det blir ett sådant i Hultsfred. Så här säger Trafikverket om vad det betyder: 

undefined
Gångfartsområde. Det betyder att bilar får köra in. Men på gångtrafikanternas villkor. Och högsta tillåtna hastighet är gångfart, alltså sju kilometer i timmen.

Vad betyder då gångfartsområde?

På en gågata och i ett gångfartsområde gäller särskilda krav. Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart. Du får inte parkera fordonet. Du som är förare har väjningsplikt mot gående.

Ord och inga visor, med andra ord. Som gångfart räknas cirka sju kilometer i timmen.

undefined
Arbetet på själva Tors Plan pågår för fullt. Tidsplanen är att trafiken kan släppas på vecka 32 i år.

En god del av Trafiknämndens senaste sammanträde ägnades åt Tors Plan.

– Varje förändring kräver ett eget beslut för att bli giltigt säger Johan Svensson, ibland blir det två beslut på en och samma gata för att allt ska bli rätt.

Nästa steg i förändringen blir att sätta upp alla skyltar som behövs för att styra om trafikflödet.

Den gröna ramen visar första etappen, Den blå den andra och den röda i mitten den avslutande. Det nya torget Tors Plan kommer att växa fram stegvis och målet är att det ska vara klart till sommaren.
Den gröna ramen visar första etappen, Den blå den andra och den röda i mitten den avslutande. Det nya torget Tors Plan kommer att växa fram stegvis och målet är att det ska vara klart till sommaren.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!